Biodiversiteit

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Biodiversiteit is hard nodig voor een gezond ecosysteem, gevarieerde en aantrekkelijke natuur en diensten zoals voedsel en klimaatregulatie. Steeds meer bewoners, boeren, bedrijven en overheden zien hier ook het belang van. Daarom werken we aan verschillende projecten om biodiversiteit te versterken.

Samen met boeren werken wij bijvoorbeeld aan een duurzame productie: we stimuleren en ondersteunen natuurinclusieve landbouw. Daarnaast stimuleren we landbouwers om agroforestry toe te passen. Bij dit teeltsysteem worden bomen gecombineerd met landbouw op hetzelfde perceel. Zo ontstaat een duurzaam landbouwsysteem. We zetten ook nieuwe voedselbossen op en verbeteren bestaande.

Van aandacht voor donkerte tot Netwerk Groenblauwe gemeenten

We doen meer dan alleen projecten rondom landbouw en voedsel: zo organiseren we in oktober de Nacht van Nacht. Op deze avond vragen we aandacht voor natuur en het belang van donkerte in het bijzonder, met excursies, lezingen en avondwandelingen in de hele provincie. Met Netwerk Groenblauwe gemeenten stimuleren we kennis over biodiversiteit in gemeenten en faciliteren we een netwerk van groene beleidsmakers. Ook inspireren we bewoners om in hun eigen buurt aan de slag te gaan met groen middels Groen Kapitaal in de Buurt, waarbij we buurtinitiatieven ondersteunen. Goed voor de biodiversiteit én voor bewonersparticipatie!

Onze projecten binnen dit thema

Alle nieuwsberichten binnen dit thema

Wil je al het nieuws over MNH projecten in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief