Dashboard gebiedsprocessen

Dashboard landelijk gebied

Op deze pagina delen we updates over de ontwikkelingen in het Noord-Hollandse landelijk gebied. Heb je geen antwoord gevonden op jouw vraag of ben je opzoek naar meer informatie? Stuur dan een mailtje naar gebiedsprocessen@mnh.nl.

Wat gebeurt er in het landelijk gebied?

De opgaven voor het landelijk gebied stapelen zich op: het stikstofoverschot, de waterkwaliteit, bodemdaling, het verlies van landschapselementen zorgen voor een afbreuk aan de kwaliteit van natuurgebieden, de basiskwaliteit natuur en het landschap. De noodzaak voor onder andere woningbouw en (energie)infrastructuur zorgen voor een steeds grotere druk op de beschikbare ruimte. Het is belangrijk om met een integrale blik naar deze opgaven te kijken. Alleen dan kunnen we toekomstbestendige keuzes maken die ons landelijk gebied leefbaar, gezond en biodivers maken en houden.

Wat is de laatste stand van zaken in Noord-Holland?

Momenteel spelen er vooral ontwikkelingen rondom het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Vanuit dit programma zullen de gebiedsprocessen hun doelen krijgen, o.a. voor het terugdringen van het stikstofoverschot in beschermde natuurgebieden. De Provincie Noord-Holland heeft afgelopen zomer de startversie van haar PPLG aangeboden aan het Rijk. De natuur- en milieuorganisaties zagen daarin dat er vooral nog veel werk nodig is om de doelen per gebied concreet te maken. De Provincie Noord-Holland heeft nu tot 30 september 2024 om een nieuwe versie aan te leveren. Ook komt er een nieuwe planning, het is nog onbekend wanneer er een ontwerpversie ter inzage zal liggen. Er is nog veel onzeker, bijvoorbeeld over het controversieel verklaarde stikstoffonds en de toekomst van een eventueel nieuw landbouwakkoord. Lees hier onze reactie op de controversieel verklaring van het stikstoffonds. Die onzekerheden zorgen momenteel helaas voor vertraging. De bal ligt nu bij de volgende landelijke coalitie om hier keuzes over te maken. Lees hier onze reactie op de verkiezingsuitslag.

Lees meer over de startversie van het PPLG van de provincie Noord-Holland

De Provincie Noord-Holland heeft een eigen pagina met informatie over de gebiedsprocessen en het landelijk gebied. Hier kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief Natuurversterking en Stikstof van de Provincie.

Vijf programmagebieden

De Provincie Noord-Holland heeft voor de gebiedsprocessen 5 programmagebieden aangewezen. Wil je in contact komen met de Provincie voor een specifiek programmagebied? Dat kan via onderstaande mailadressen.

 

Tip: wil je de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Natuurmonumenten op de hoogte houden van jouw contact met de Provincie? Zet dan gebiedsprocessen@mnh.nl in de cc als je een mailtje stuurt.

Op zoek naar meer informatie?

  • Op 2 november 2023 organiseerden MNH en Natuurmonumenten een masterclass over stikstof en juridische kaders. Lex Lohman, jurist bij MNH, gaf een presentatie over de juridische kaders rondom stikstof. Philip Breitenstein van Natuurmonumenten gaf een presentatie over de gebiedsprocessen en de actuele stand van zaken in Noord-Holland.
  • Op www.samenvooronzeleefomgeving.nl vind je meer informatie over de Omgevingswet. Er zijn verschillende stappenplannen en wegwijzers te vinden, bijvoorbeeld de Wegwijzer Landbouw.
  • Op het Informatiepunt Leefomgeving vind je een begrippenlijst met allerlei (juridische) termen die te maken hebben met de leefomgeving.
  • Op de website van BIJ12 vind je veel informatie over bijvoorbeeld AERIUS (waarmee neerslag depositie van stikstof wordt berekend), stikstofbanken en vergunningen.
  • Op de website www.natura2000.nl vind je informatie over Natura2000 gebieden en kaarten.

Heb je geen antwoord gevonden op jouw vraag of wil je meer informatie?

Stuur een mailtje naar gebiedsprocessen@mnh.nl