Biodiversiteit

Duurzame landbouw

Duurzame landbouw

Steeds meer bewoners, boeren, bedrijven en overheden zien het belang van een gezonde bodem, schoon water en biodiversiteit. Daarom werken we samen met boeren die zo duurzaam mogelijk produceren en de biodiversiteit helpen te vergroten. Zo stimuleren en ondersteunen wij natuurinclusieve landbouw. Dit is een vorm van landbouw die op alle fronten beter rekening houdt met de natuur, door deze niet alleen optimaal te gebruiken maar ook te sparen en te verzorgen. Op www.landbouwmetnatuur.nl staan maatregelen en voorbeelden van initiatieven die als inspiratie dienen voor boeren die aan de slag willen met natuurinclusieve landbouw.

Agroforestry in Noord-Holland

Daarnaast stimuleren we landbouwers om agroforestry toe te passen. Agroforestry is een teeltsysteem waarbij bomen worden gecombineerd met landbouw op hetzelfde perceel. Hierdoor wordt een duurzaam landbouwsysteem ontwikkeld. We zetten ook nieuwe voedselbossen op en verbeteren bestaande. We versterken de relatie tussen stad en platteland, tussen consument en producent. Dit doen we door bijeenkomsten te organiseren en overheden te beïnvloeden.

Verdienmodellen

Een van de belangrijkste middelen binnen de transitie naar een meer natuurinclusieve
landbouw is het verdienmodel. Daarom kijken we ook naar passende verdienmodellen waardoor investeringen in natuurinclusieve landbouwmaatregelen en agroforestry kunnen worden terugverdiend. Hiervoor organiseren we interactieve excursies, workshops en bijeenkomsten voor overheden, belangenbehartigers en agrarische ondernemers. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we tijdens de bijeenkomsten handvatten om een eigen natuurinclusief verdienmodel op te starten of het huidige natuurinclusieve verdienmodel door te ontwikkelen.

Meer informatie over biodiversiteit?

Profiel Mandy Schouws

Mandy Schouws

Projectleider Duurzame Landbouw en Gezonde Leefomgeving 06-19726539 E-mail

Lees meer over onze projecten binnen dit thema

Alle nieuwsberichten binnen dit thema

Wil je al het nieuws over MNH projecten in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief