Biodiversiteit

Wij werken aan:
Biodiversiteit

Samen beschermen we de rijkdom van onze natuur! Met jouw steun kunnen we nog meer bewoners, boeren en bedrijven helpen de biodiversiteit te versterken.

Ja, ik help mee

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Biodiversiteit is hard nodig voor een gezond ecosysteem, gevarieerde en aantrekkelijke natuur en diensten zoals voedsel en klimaatregulatie. Steeds meer bewoners, boeren, bedrijven en overheden zien hier ook het belang van. Daarom werken we aan verschillende projecten om biodiversiteit te versterken.

Samen met boeren werken wij bijvoorbeeld aan een duurzame productie: we stimuleren en ondersteunen natuurinclusieve landbouw. Daarnaast stimuleren we landbouwers om agroforestry toe te passen. Bij dit teeltsysteem worden bomen gecombineerd met landbouw op hetzelfde perceel. Zo ontstaat een duurzaam landbouwsysteem. We zetten ook nieuwe voedselbossen op en verbeteren bestaande.

Van donkerte tot Netwerk Groenblauwe gemeenten

We doen meer dan alleen projecten rondom landbouw en voedsel: zo organiseren we in oktober de Nacht van Nacht. Op deze avond vragen we aandacht voor natuur en het belang van donkerte in het bijzonder, met excursies, lezingen en avondwandelingen in de hele provincie. Met Netwerk Groenblauwe gemeenten stimuleren we kennis over biodiversiteit in gemeenten en faciliteren we een netwerk van groene beleidsmakers. Ook inspireren we bewoners om in hun eigen buurt aan de slag te gaan met groen middels Groen Kapitaal in de Buurt, waarbij we buurtinitiatieven ondersteunen. Goed voor de biodiversiteit én voor bewonersparticipatie!

Visie Natuurlijk Noord-Holland in 2050

Samen met de Noord-Hollandse natuurorganisaties ontwikkelden we de visie Natuurlijk Noord-Holland in 2050. Hierin kijken we vooruit op wat de Noord Hollandse natuur in 2050 nodig heeft om gezond en duurzaam te zijn met voorstellen hoe daar te komen. 

Download onze visie Noord-Holland in 2050

 

Dashboard landelijk gebied

De Provincie Noord-Holland heeft 5 gebieden aangewezen waar zij samen met gemeenten, grondeigenaren en andere stakeholders om tafel zal gaan om de gestelde doelen van de betreffende gebieden te realiseren. We werken samen met Natuurmonumenten om actuele informatie over de gebiedsprocessen te delen. Dit is terug te vinden op het Dashboard Gebiedsprocessen. Op deze pagina delen we updates over de ontwikkelingen in het Noord-Hollandse landelijk gebied. 

Vind alle informatie op Dashboard Gebiedsprocessen

Wil je op de hoogte blijven van ons werk? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!