Greenspots voor biodiversiteit

Greenspots voor Biodiversiteit

Greenspots voor Biodiversiteit is een project van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en IVN Natuureducatie in opdracht van de samenwerkende Terreinbeherende Organisaties (TBO’s) Noord-Holland. Het doel van Greenspots voor Biodiversiteit is om structureel de biodiversiteit in Noord-Holland te stimuleren door nieuwe plekken hiervoor te creëren of bestaande plekken te verbeteren. Daarnaast inspireren we inwoners met deze initiatieven bij hen in de buurt en activeren we ze om mee te helpen of zelf aan de slag te gaan.

Samen bijdragen aan herstel

Greenspots voor Biodiversiteit zet zich in voor een rijkere natuur in Noord-Holland. Dat is hard nodig, want ondanks vele initiatieven en inspanningen op het gebied van natuurbescherming gaat de Nederlandse biodiversiteit nog steeds achteruit. Kwetsbare soorten nemen toe en dreigen uit te sterven. Ondertussen worden er al bijenboulevards aangelegd en kruidenrijke graslanden ingezaaid en zijn er nog veel meer projecten en ideeën om de biodiversiteit in Noord-Holland te versterken. Biodiversiteit is een onderwerp waar mensen ook graag zelf iets aan willen bijdragen bijvoorbeeld samen met buurtbewoners. Wij geloven dat iedereen op zijn eigen manier kan bijdragen aan biodiversiteitsherstel. Wij bieden deze steun zodat er Greenspots voor Biodiversiteit ontstaan waar niet alleen de biodiversiteit toeneemt, maar ook meer mensen geïnspireerd raken om zich in te zetten voor biodiversiteitsherstel.

Meer informatie over dit project?