Groen in de buurt

Groen in de Buurt

Steeds meer mensen willen aan de slag met de natuur in hun eigen buurt. Voor mooier groen, meer biodiversiteit, een beter klimaat of gewoon voor de gezelligheid. Daarom ondersteunen we deze mensen in de provincie Noord-Holland. Via het programma ‘Groen in de Buurt’ helpen we bij de realisatie van groene bewonersinitiatieven. Op dit moment werken we samen met de gemeenten Alkmaar, Hilversum, Zaanstad, Heiloo en Bergen.

Enthousiasmerende buurtaanpak

Inspiratie en creatie vormen belangrijke elementen in onze aanpak. Onze werkwijze bestaat uit drie stappen: een participatief buurtproces, een voucherregeling en verbinding via een kennisnetwerk. Het project ‘Groen in de Buurt’ stimuleert en ondersteunt in totaal 4-6 groene buurtinitiatieven in de openbare buitenruimte bij een gemeente. Zo ontstaat er concreet meer groen en biodiversiteit, krijgt de omgeving een kwaliteitsimpuls en worden bewoners positief betrokken.

Buurtinitiatieven, wij helpen een handje

Buurtinitiatieven zijn de meest populaire vorm van nieuw groen vrijwilligerswerk. Vaak weten bewoners alleen niet hoe dit te organiseren en/of waar ze materialen of kennis over beplanting en beheer vandaan moeten halen. Onze expertise en netwerk helpt hen op weg, waarna ze het zelf kunnen (blijven) doen. Door samen te werken met lokale partijen kunnen we verkennen of er verdere begeleiding nodig is.

Bijdragen aan beleid

Via deze aanpak werken we op integrale én praktische wijze aan actuele beleidsthema’s op provinciaal en gemeentelijk niveau: biodiversiteit, wateropvang, ecologische verbindingen, klimaatadaptatie, leefbaarheid en gezondheid. Ook draagt dit project bij aan sociale cohesie door buurtparticipatie/medebeheer en schept het ruimte voor spelende kinderen en vitale ouderen in een natuurlijke omgeving.

Resultaat telt

Duurzame impact is een realistisch doel, doordat we de ervaringen kunnen inzetten van de ‘Groen aan de Buurt’ methode uit Utrecht die zich in de praktijk bewezen heeft (zie www.groenaandebuurt.nl). In Noord-Holland vullen we de aanpak aan door het inbrengen van kennis en ervaring uit onder andere het project De Greenspots voor biodiversiteit.

Groen in de Buurt is een initiatief van IVN Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Landschap Noord-Holland. Provincie Noord-Holland maakt het project mogelijk middels subsidie

Meer informatie?