Vacature: Wij zoeken een algemeen bestuurslid

28 juli 2022

Vacature bestuurslid Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH)

Vrijwilliger/onbezoldigd werk

De Vereniging Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) is een onafhankelijke organisatie die samen met inwoners, bedrijven en overheden werkt aan een mooie duurzame provincie. We leveren inbreng in de beleidsontwikkeling en plannen in Noord-Holland, initiëren concrete projecten om Noord-Holland sneller duurzaam te maken en ondersteunen initiatieven van koplopers bij bewoners en bedrijven. We hebben een groot netwerk van aangesloten natuur- en milieuorganisaties, lokale energiecoöperaties en samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

Wij zoeken

MNH is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Gezien de samenstelling van het bestuur zoeken wij bij voorkeur een (maatschappelijke) ondernemer (m/v) met ruime kennis en ervaring met het managen van een projectgestuurde organisatie en acquisitie. De nieuwe kandidaat die wij zoeken voldoet aan het volgende profiel:

  • Is betrokken bij en heeft kennis van natuur, landschap en milieu en/of duurzame ontwikkeling in de provincie Noord-Holland;
  • Is positief kritisch, geeft ruimte en respecteert de bevoegdheden van de directeur en is een kritische sparringpartner voor de directeur;
  • Heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en heeft een netwerk in de Noord-Hollandse politieke, bestuurlijke en ondernemerswereld.
  • Signaleert vanuit de ruimere omgeving dan de federatie Noord-Holland en heeft verbinding met andere invloedrijke netwerken in Noord-Holland;
  • Is in staat om met een helicopterview naar de organisatie te kijken;
  • Heeft een goed analytisch vermogen en kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden;
  • Is integer, onafhankelijk en heeft affiniteit met de onderwerpen van de federatie;
  • Beschikt over voldoende tijd om de bestuursvergaderingen (gemiddeld 1 x per kwartaal) bij te wonen;
  • Is woonachting in Noord-Holland;
  • Heeft geen bestuurlijke verantwoordelijkheid (wethouder, gedeputeerde, statenlid) bij gemeenten of de provincie.

Meer informatie?

Meer informatie over het werk van het bestuur kun je opvragen bij Ria Zonneveld, voorzitter MNH via ria.zonneveld@ooii.nl.

Interesse?

Belangstellenden kunnen zich melden bij Sijas Akkerman, directeur MNH via sijas.akkerman@mnh.nl. Bij voorkeur ontvangen we een motivatiebrief en cv.

Profiel bestuur

Het bestuur is pluriform samengesteld, met een evenwichtige samenstelling van deskundigheid op organisatie-inrichting, bestuurlijk, financieel en juridisch gebied, met ervaring binnen overheidsorganisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties en met een diversiteit op woonplaats. Binnen het bestuur is kennis aanwezig op het werkgebied van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. Bij voorkeur is er binnen het bestuur tevens ervaring op het gebied van communicatie, campagne, marketing en acquisitie. Het bestuur acteert als team, in een open sfeer met een kritische en constructieve opstelling.

Meer informatie?