Over ons

Over ons

De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) is een vereniging en opereert als een onafhankelijke organisatie. We werken samen met inwoners, bedrijven en overheden aan een gezonde en duurzame provincie. MNH heeft een groot netwerk van aangesloten natuur- en milieuorganisaties, lokale energiecoöperaties en andere samenwerkingsverbanden. We maken onderdeel uit van het landelijke samenwerkingsverband van Natuur en Milieufederaties.

Aangesloten organisaties

Bij MNH zijn ruim 100 Noord-Hollandse natuur- en milieuorganisaties aangesloten. Om de leden van de vereniging te ondersteunen werken we met professionele medewerkers. Je kunt bij ons terecht voor advies en ondersteuning. Ook voeren we projecten uit op het gebied van voedsel, mobiliteit, energie, circulaire economie en natuur. Zet jij je ook in voor een gezond en duurzaam Noord-Holland? Dan leren wij je graag kennen.

CBF keurmerk en ANBI status

Sinds 1 januari 2005 is MNH door het Centraal Bureau Fondsenwerving als keurmerkhouder gecertificeerd in de hoedanigheid van kansspelbegunstigde organisatie. De Belastingdienst heeft ons erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). We zijn geregistreerd met RSIN/fiscaal nummer ANBI 4793638. Bij de Kamer van Koophandel zijn we geregistreerd onder nummer: 40634265

Transparantie Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

  • MNH verkrijgt de ANBI-status op basis van de volgende statutair vastgelegde doelstelling:
    “Artikel 2 – De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van natuurbehoud, een verantwoord milieubeheer en de landschapsbescherming, alsmede van de cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden, alles in de ruimste zin in de provincie Noord-Holland. De vereniging kan in bepaalde gevallen zijn werkzaamheden uitstrekken ten aanzien van buiten de provincie Noord-Holland gelegen gebieden.” Deze doelstelling is uitgewerkt in een meerjarenbeleidsplan en jaarlijkse werkplannen, die op deze website zijn te vinden onder Jaaroverzichten en statuten.
  • Onder Team zijn de nadere gegevens van onze medewerkers te vinden.
  • Ons beloningsbeleid voor de medewerkers en directeur is gebaseerd op de CAO Bos en Natuur.
  • Bestuursleden worden niet betaald voor hun werk. Wel krijgen ze een onkostenvergoeding op basis van declaraties.
  • MNH onderschrijft de gedragscode van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (V.F.I.).