Klimaatbuffers

Klimaatbuffer

We lezen erover en ervaren het zelf aan den lijve. Klimaatverandering bedreigt onze veilige en mooie leefomgeving. Het gaat daarbij zowel om toenemende wateroverlast en watertekorten, als om hittegolven in steden. Hoe houden we onze voeten droog in Noord-Holland? De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) is een samenwerking met acht natuurorganisaties, waaronder De Natuur en Milieufederaties. De Coalitie heeft zes mooie concepten bedacht waarbij ons land op een natuurlijke manier veilig, leefbaar en aantrekkelijk kan blijven. Om hierover mee te denken en te doen willen we een groep ambassadeurs vanuit hun interesse en expertise bij de MNH laten aanhaken: ons op allerlei manieren helpen met het op de kaart zetten van natuurlijke klimaatbuffers.

Klimaatverandering opvangen op een natuurlijke manier

De Nederlandse overheid is druk bezig ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden zijn verplicht stresstesten uit te voeren en daarover in gesprek te gaan met belanghebbenden. De komende tijd zullen er veel van dat soort dialogen worden gevoerd met maatschappelijke partijen om na te denken over de risico’s en benodigde maatregelen. De kans is groot dat zij daarbij kiezen voor oplossingen zoals hogere dijken, stuwen, pompen en ingewikkelde technische constructies.

Oplossing voor klimaatverandering

De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) wil graag de aandacht vestigen op het gebruik van natuurlijke klimaatbuffers als alternatieve oplossing voor de gevolgen van de klimaatverandering. De CNK heeft hiervoor zes concepten bedacht waarmee een grote bijdrage geleverd kan worden aan een klimaatbestendig Nederland.

Promotie Klimaatbuffers

De CNK zoekt ambassadeurs om deze natuurlijke klimaatbuffers te promoten bij gemeenten, waterschappen en provincies. Het gaat om mensen die op vrijwillige basis hun expertise op gebied van water, natuur en lobby willen inzetten voor promotie van natuurlijke klimaatbuffers aan de gesprekstafels waar de klimaatdialogen worden gevoerd. Deze promotie richt zich allereerst op de overheden die besluiten nemen over ons toekomstige watersysteem, zoals gemeenten, waterschappen en provincies. Het gaat vooral om het landelijke gebied, maar ook in de stad hebben we veel aan natuurlijke oplossingen.

Aanmelden

Wil jij zorgen dat de natuur niet verder onder druk komt te staan door klimaatverandering? Ambieer jij een invloedrijke plek bij gesprekken over onze toekomst? Meld je dan aan als vrijwilliger om ambassadeur Klimaatbuffer te worden. De ambassadeurs worden inhoudelijk ondersteund vanuit de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK).  

Ja, ik wil graag ambassadeur Klimaatbuffer worden

 

Vragen over Klimaatbuffers?