Disclaimer

Disclaimer

Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland doet haar uiterste best om deze informatie nauwkeurig, feitelijk juist en actueel te houden. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van achtergronddocumenten.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat u verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte wilt stellen door een e-mail te sturen naar mnh@mnh.nl.

Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die Natuur en Milieufederatie Noord-Holland ontvangt naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld door de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging. In geen enkel geval is Natuur en Milieufederatie Noord-Holland aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.

Credits

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland gaat zeer zorgvuldig om met de rechten die berusten op informatie, foto’s en afbeeldingen.

De op deze website gebruikte informatie, foto’s en afbeeldingen zijn vervaardigd door de Natuur en Milieufederatie zelf, komen direct van toeleveranciers of van openbare bronnen zoals het internet. Op de informatie, foto’s en afbeeldingen uit openbare bronnen als gebruikt op deze website berusten voor zover Natuur en Milieufederatie Noord-Holland kon achterhalen, geen uitdrukkelijke claims op rechten. Wij gaan ervan uit dat deze derhalve geen rechten bevatten en vrij van rechten weder gepubliceerd kunnen worden.

Mocht desondanks iemand rechten hebben op gebruikte informatie, foto’s en afbeeldingen neem dan contact op met de Natuur en Milieufederatie en de informatie, foto’s of afbeeldingen zullen dan zo spoedig mogelijk worden verwijderd.