Adviespunt Omgevingsrecht

Adviespunt Omgevingsrecht

Noord-Holland groeit hard. Plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen worden in hoog tempo gemaakt. Deze plannen kunnen mogelijk een bedreiging vormen voor natuur, landschap en milieu. Hieronder vind je meer informatie over wat onze juridische adviseur voor je kan betekenen.

Iedere week wordt de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland gebeld of gemaild door burgers of groepen met vragen zoals:

  • Er wordt een groot zwembad, met in de omgeving allerlei fun-activiteiten gepland in een natuurgebied, wat kan ik daartegen doen?
  • Ze willen in mijn straat bomen gaan kappen, kan dat zo maar?
  • Ze gaan een woontoren oprichten onder de vliegroutes van Schiphol, kan dat zo maar?
  • Er komt een kassencomplex met heel veel lichtuitstraling, maar de gemeente zegt dat het volgens de regels kan, klopt dat?
  • We wonen in een stiltegebied en hebben heel veel last van motorclubs, maar de gemeente zegt dat ze niets kan doen, klopt dat wel?
  • Ik weet van een kwalijke lozing, kan ik naar de politie?
  • Ik heb een bezwaarschrift opgesteld omdat er gekapt wordt waar nestkasten voor steenuilen hangen, en ik krijg geen reactie, wat moet ik doen?
  • Er worden als experiment voor de Omgevingswet allemaal nieuwe bouwbestemmingen toegestaan in een weidevogelgebied, wat kunnen we daartegen ondernemen?

Wegwijs in het procedurele doolhof

Onze juridische adviseur maakt mensen graag wegwijs in het doolhof van regels en procedures. Hij legt uit welke stappen ze kunnen zetten of bij welke instanties of personen ze moeten zijn. Of hoe je een bezwaar, beroepschrift of handhavingsverzoek opstelt. Ook adviseert hij vaak om ambtenaren of bestuurders te benaderen of publiciteit te zoeken. Juridische procedures zijn maar een middel om onze doelen te bereiken.

Uren en afspraken

De meeste vragen kunnen we snel beantwoorden, dus in minder dan een uur. Soms volgen er nog vervolgafspraken. Daarboven beoordeelt MNH of we eventueel zelf een zaak overnemen (vanwege het provinciale belang) of we maken afspraken over een urenvergoeding tegen het gangbare uurtarief.

Gratis twee uur juridisch advies voor leden

Als een organisatie (aspirant) lid is van MNH, kunnen zij jaarlijks aanspraak maken op twee uur gratis ondersteuning. Een lidmaatschap kost jaarlijks €50,-. Wil je als organisatie lid worden? Kijk dan hier alle voordelen en vul je gegevens in. Naast dit juridische gratis advies krijg je tweemaal per jaar inspraak op onze ledenvergadering en ontvang je tien keer per jaar onze nieuwsbrief.

Vragen over juridische zaken?

Profiel Lex Lohman

Lex Lohman

Juridische adviseur

Word lid van MNH en maak aanspraak op twee uur gratis juridische ondersteuning.