Netwerk Groenblauwe gemeenten

Netwerk Groenblauwe gemeenten

De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland zet zich in voor het herstel van de biodiversiteit in Noord-Holland. Samen met onze partners voeren we verschillende projecten uit waarin we de biodiversiteit direct of indirect versterken. In het project ‘Netwerk Groenblauwe gemeenten’ werken we samen met de Provincie Noord-Holland en Stichting Steenbreek aan kennisontwikkeling en -deling.  

Masterplan Biodiversiteit

In de provincie Noord-Holland zijn doelstellingen rondom biodiversiteitsherstel beschreven in het ‘Masterplan Biodiversiteit’. Hierin wordt het beleid en de activiteiten van de Provincie verdeeld in vijf thema’s. Eén van deze thema’s is het versterken van de biodiversiteit in het bebouwd gebied.

Netwerk van groene beleidsmakers

In dit project werken we aan het ontwikkelen van een netwerk van ‘groene beleidsmakers’, die zich bezig houden met groen, biodiversiteit en klimaatadapatie. Door beleidsmakers uit verschillende gemeenten met elkaar te verbinden kunnen zij ervaringen en lessen uitwisselen. Alle gemeenten staan immers voor dezelfde opgaves rondom deze thema’s. Door te leren van elkaar en goede voorbeelden te delen willen we deze beleidsmakers inspireren en ondersteunen bij het versterken van de biodiversiteit in hun gemeente.

Toolkit voor gemeenten

In de Toolkit voor gemeenten worden vier thema’s rondom biodiversiteit in de bebouwde kom uitgelicht: natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie, de natuurinclusieve energietransitie en stadslandbouw. We hebben tips, ervaringen en goede voorbeelden verzameld uit de praktijk van Noord-Hollandse gemeenten. De toolkit bestaat uit kennisdossiers (‘FAQ’s) en interviews met beleidsmakers, initiatiefnemers en andere experts.

Download de Toolkit

 

Meer informatie?