Boer&Buur met Natuur

Boer&Buur met Natuur

We willen graag naar een andere manier van landbouw, met meer aandacht voor natuur en biodiversiteit. Dat is niet alleen een opgave voor onze boeren. Burgers (buren) kunnen hun bijdrage leveren via hun boodschappentas, als investeerder of met hun tijd en kennis. Het programma Boer&Buur met Natuur helpt coalities van boeren en buren om stappen te zetten richting natuurinclusief en anderen te inspireren hetzelfde te doen.

Programma

In het programma worden 24 geselecteerde coalities van boeren en buren actief ondersteund. De lessen worden gedeeld zodat anderen er ook van leren en er gaandeweg een brede beweging van onderop ontstaat. In Noord-Holland zijn de organisaties Vers aan de Vecht en KipEigen geselecteerd.

Voor wie?

Het programma is bedoeld voor boer(en) en buren met ambities. Het doel is om samen een aantal slagen te maken in de transitie naar natuurinclusieve landbouw, meer biodiversiteit en meer verbinding met ons voedsel. Samenwerking is een belangrijke drijfveer, binnen de eigen coalitie, maar ook met anderen die dezelfde ambities hebben. Als boer(en) en buren heb je elkaar al gevonden, óf je hebt concrete plannen waarvan de ander een essentieel onderdeel vormt.

Ondersteuning

Elke coalitie heeft zijn eigen uitdagingen. In het programma brengen we die uitdagingen in kaart en pakken we ze één voor één aan. Dat doen we door de verbinding te maken met de juiste partijen en met inzet van onze kennis en ervaring en vooral ook van onze partners. Daarnaast leren de coalities van elkaar én van boeren en buren die al ervaring hebben in de transitie naar natuurinclusief. De coalities hebben zo toegang tot een schat aan kennis, actieve ondersteuning door experts en een super relevant netwerk.

Door wie?

Het Programma Boer&Buur met Natuur is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties in samenwerking met een aantal partnerorganisaties, die elk op hun manier al veel ervaring hebben met de transitie naar natuurinclusieve landbouw.

Boer&Buur met Natuur werkt samen met:

Caring Farmers
Herenboeren
Land van Ons
Lenteland
Burgerboerderijen

Dit project is tot stand gekomen met de steun van de Nationale Postcode Loterij. 

Meer informatie

Profiel Mandy Schouws

Mandy Schouws

Projectleider Duurzame Energie en Gezonde Leefomgeving