Plan Boom

Plan Boom

Tot 2024 planten we met het project Plan Boom 10 miljoen bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, op bedrijventerreinen en in het buitengebied in heel Nederland. or en door burgers. Hiermee verkleinen we onze CO2-uitstoot en wordt onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder. Iedereen kan zelf bijdragen en kan in de eigen woonomgeving daarvan de vruchten plukken.  

De Postcode Loterij gaat de aanplant in Nederland mogelijk maken met een extra schenking van 2.250.000 euro aan de Natuur en Milieufederaties. Wij willen met ‘Plan Boom’ werken aan een gezond klimaat in een groene omgeving. Bomen spelen op verschillende manieren een grote rol in het klimaatbestendig maken van gebieden. Wil je weten hoe? Bekijk dan deze factsheet.

Voor het project Plan Boom bieden wij hulp bij de zoektocht naar locaties, wettelijke kaders en praktische specificaties met betrekking tot inrichting, beheer, boomkeuze en de organisatie van de aanplant. En bij het bereiken en betrekken van inwoners en gemeente. Zie mooie voorbeelden hiervan in onderstaande artikelen uit het Noord-Hollands Dagblad.
Plant een Boom voor het klimaat-NHD
Liefst voor iedere boom twee terug-NHD

Wil jij ook meehelpen?

Om de 10 miljoen bomen te kunnen planten kunnen wij je hulp goed gebruiken. Wil jij of je organisatie met ons samenwerken? Graag horen we je ideeën over hoe je aan ons project bij wilt dragen zodat we samen bomen extra in Nederland kunnen planten. Als bedrijf of gemeente kun je natuurlijk ook meehelpen, bijvoorbeeld met financiële of materiële ondersteuning. Of door ruimte te creëren voor bomen op het bedrijventerrein. Neem hiervoor ook contact met ons op.

Op de website www.planboom.nl vind je meer informatie over hele project. PS: de begroting is geoormerkt en rond. We hebben dus ruimte om je initiatief met kennis en kunde te steunen, maar kunnen geen financiële hulp bieden.  

Partners

De Natuur en Milieufederaties werken in dit project samen met LandschappenNLStichting wAardeDuurzaam Den HaagDe Gezonde StadRotterdams Milieucentrum en LSA bewoners. Plan Boom wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Meer informatie?

Profiel Mandy Schouws

Mandy Schouws

Projectleider Duurzame Energie en Gezonde Leefomgeving