Voedselbossen en Agroforestry

Voedselbos en Agroforestry

Voedselbossen en Agroforestry zijn voorbeelden die bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzaam landbouwsysteem. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) spant zich met man en macht in voor duurzame plattelandsontwikkelingen en subsidieaanvragen op dat gebied.

Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is een vorm van duurzame landbouw die steeds populairder wordt. Voedselbossen maken groene stukjes in de stad en minder vruchtbare landbouwgronden weer vruchtbaar. Dat gebeurt op een duurzame manier. Hiermee kunnen lokale ondernemers en bewoners een inkomen verdienen en worden steden duurzaam gevoed. De eerste praktijkervaringen zijn hoopvol. Een succesvol voedselbos is zelfvoorzienend, goed voor het klimaat, veerkrachtig en draagt bij aan sociale cohesie in steden. Er kunnen het hele jaar door groenten, fruit, noten, thee, paddenstoelen en honing worden geoogst.

Voedselbossen in de Kop van Noord-Holland

MNH gaat in de Kop van Noord-Holland nieuwe voedselbossen opzetten en bestaande bossen verbeteren. Bovendien willen we de markt voor producten uit voedselbossen vergroten. Heb jij ideeën of plek voor een voedselbos? Mail ons dan op: voedselbos@mnh.nl.

Wat is agroforestry?

Bij agroforestry worden bomen en struiken gecombineerd met landbouwgewassen en/of dieren. Denk daarbij aan rijen bomen in een akker, oeverstroken en voederhagen in weilanden voor koeien en geiten. Ook kunnen voedselbossen worden aangelegd in een heel divers ecosysteem met de gelaagde structuur en functies van een natuurlijk bos.

Voordelen van agroforestry

Door agroforestry in diverse vormen en op verschillende schaalniveaus, ontwikkelen we een duurzaam landbouwsysteem. Dit minimaliseert productierisico’s, vergroot de biodiversiteit en zorgt voor een gevarieerder landschap. Bovendien helpt het bij een efficiënter gebruik van nutriënten, verbeterde organische stofopbouw, afname van bestrijdingsmiddelen, verbeterde vastlegging van koolstof in bomen en bodem en beter ruimtegebruik.

Verdienmodellen

Voor de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw is het verdienmodel essentieel. Daarom kijken we ook naar passende verdienmodellen om investeringen in natuurinclusieve landbouwmaatregelen en agroforestry terug te verdienen. Hiervoor organiseren we interactieve excursies, workshops en bijeenkomsten voor overheden, belangenbehartigers en agrarische ondernemers. Met praktijkvoorbeelden bieden we tijdens de bijeenkomsten handvatten om een eigen natuurinclusief verdienmodel op te starten of het huidige natuurinclusieve verdienmodel door te ontwikkelen.

Proeftuin voor agroforestry

In het project Proeftuin voor agroforestry in Noord-Holland hebben we een integraal plan van aanpak ontwikkeld: Agroforestry op het landbouwbedrijf. Hierin staan praktische handvatten voor landbouwers en andere belanghebbenden om de inpassing van agroforestry te stimuleren. We kregen subsidie voor dit project, waardoor we in Noord-Holland de kennisbasis over agroforestry kunnen verbeteren. Ook kunnen we nu plannen voor het toepassen van agroforestry vormgeven en uitvoeren.

Bekijk hieronder enkele praktijkvoorbeelden, praktische handvatten en tips.

Proeftuin op het terrein bij Jorrit Koeman in Hem

Voedselbos s'Heeren Loo in Julianadorp

Agroforestry bij Fruittuin van West in Amsterdam

Websymposium Agroforestry met tips en adviezen

Samenwerking en steun

In dit project werken we samen met Louis Bolk InstituutClusius College, Landscape Foodscape (herstellende tuin- en landschapsarchitectuur, voedselbosbouw en educatie) en voedselbosinitiatieven (drie agrarische ondernemers en een GGZ- instelling). Er is ook sprake van steun uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

logo-EU-met-plattelandsontwikkeling

Nieuwsitems binnen dit project

Meer informatie over dit project?

Profiel Minella Haazelager

Minella Haazelager

Projectleider Biodiversiteit

Wil je al het nieuws over onze projecten in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief