Natuurinclusieve landbouw

Project | Thema: Duurzame landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) werkt samen met boeren die natuurinclusieve landbouw in de praktijk willen brengen. We stimuleren, organiseren, verbinden en geven richting.

Wat is natuurinclusieve landbouw?

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van landbouw die op alle fronten rekening houdt met de natuur. Door deze niet alleen optimaal te gebruiken, maar ook te sparen en te verzorgen. Uiteindelijk leidt dat tot minder belasting van het milieu en verbetering van biodiversiteit. Samen met bottom-up partners, agrarische collectieven, wetenschappers, natuurorganisaties en de provincie versnellen wij natuurinclusieve landbouw in de provincie, maar ook in de rest van Nederland.

Waarom is natuurinclusieve landbouw belangrijk?

Natuurinclusieve landbouw is nodig voor landschap, milieu, natuur en voor een gezonde rendabele landbouw op de lange termijn. De biodiversiteit daalt en de natuur in agrarische gebieden staat onder druk. Tegelijk groeit ook bij het publiek het bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel. Consumenten erkennen dat een goede balans tussen productie en natuur in de landbouw noodzakelijk is en dat ook zij daar een verantwoordelijkheid in hebben.

De vier aspecten van natuurinclusieve landbouw

De samenhang tussen de volgende aspecten is belangrijk:

  • landbouwkundig rendement: voldoende productie van veevoer, melk, groente, bollen, aardappelen van uitstekende kwaliteit;
  • bedrijfseconomisch rendement: omzet, financiering, kosten, markt;
  • biodiversiteitsrendement: versterken bodemkwaliteit, natuur en landschapsherstel of behoud of het versterken van specifieke soorten biodiversiteit;
  • bebiedsgericht rendement: bijvoorbeeld natuurgerichte samenwerking op gebiedsniveau zoals agrarische collectieven en terreinbeheerders, mozaïek, gezamenlijke gebruik van diensten, marktbenadering.

Living Lab

MNH zette samen met Groen Kapitaal, agrariërs, LTO en andere natuur- en agrarische organisaties in Noord-Holland een Living Lab op. Met als doel om boeren te ondersteunen bij het in de praktijk brengen van deze natuurinclusieve landbouw. Hiervoor is de website www.nilinl.nl ontwikkeld met initiatieven en maatregelen die bijdragen aan deze vorm van duurzame landbouw. Een inspiratiebron voor alle boeren die ook natuurinclusieve landbouw willen toepassen.

Meer natuurinclusieve landbouw projecten:

Vragen over dit project?