Week van het Donker

Week van het Donker

Om meer aandacht te geven aan de negatieve gevolgen van lichtvervuiling, om mensen donkerte en het belang hiervan te laten beleven, én om mensen handvatten te geven om lichtvervuiling tegen te gaan, organiseert Natuur en Milieufederatie Noord-Holland ‘De Week van het Donker’.  

Lichtvervuiling

Lichtvervuiling is een relatief onbekend probleem, terwijl het verstrekkende gevolgen heeft voor mens en natuur. Dat terwijl het tegengaan van lichtvervuiling één van de makkelijkste manieren is om op een positieve manier bij te dragen aan het milieu. Waar het verwijderen van bijvoorbeeld stikstof en CO2 een grote uitdaging is, is het uitdoen van kunstlicht heel simpel en heeft het direct een positief effect. Daarbij bespaart het ook nog eens energie.

Bewustwording

Om lichtvervuiling te bestrijden, is het cruciaal om bewustzijn te creëren over de nadelige gevolgen van overmatig kunstlicht. Dit bewustzijn kan groeien door mensen te laten ervaren hoe waardevol duisternis is. Een volgende stap is het aanreiken van praktische middelen om het lichtprobleem aan te pakken, zodra mensen zich bewust zijn van de impact.

Daarom heeft de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, gesteund door de Provincie Noord-Holland, zich gericht op drie facetten ter bevordering van duisternis en biodiversiteit in de regio. Hierbij richten we ons op diverse doelgroepen: burgers, beleidsmakers en bedrijven. Gedurende de Week van het Donker zetten we ons middels een gevarieerd programma in voor:

  1. Het belichten van de nadelige effecten van lichtvervuiling op planten, dieren en mensen.
  2. Het vergroten van het bewustzijn van de waarde van duisternis door mensen daadwerkelijk de duisternis te laten ervaren.
  3. Het voorzien van mensen van de nodige tools om lichtvervuiling te bestrijden.

 

Dit project wordt gesponsord door Provincie Noord-Holland en AEB Amsterdam

Tags:

Meer informatie?