Duurzame energie

Duurzame energie

Duurzame energie

Energiebesparing en duurzame energieopwekking zijn onmisbaar in de strijd tegen de (verdere) opwarming van de aarde. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) streeft naar een duurzaam Noord-Holland waarin wonen, werken en reizen klimaatneutraal zijn.

Besparing, opslag én opwekking van duurzame energie

Het is algemeen bekend dat we over moeten stappen op energiebronnen die niet opraken, in tegenstelling tot kolen, olie en gas. Denk daarbij aan zonne- en windenergie, biogas, aardwarmte en waterkracht. Deze energiebronnen zijn oneindig en veroorzaken weinig CO2-uitstoot en luchtvervuiling. Om onze klimaatdoelen te halen (10% duurzame energie in 2020, energieneutraal in 2050) moeten we stevig inzetten op besparing, opslag én opwekking van duurzame energie.

Onze rol in de energietransitie

De energietransitie vraagt om heldere keuzes. Wij kiezen voor een intermediaire en faciliterende rol. We brengen de energievraag en -productie bijvoorbeeld dicht bij elkaar. Dit doen we door verschillende belangen zorgvuldig af te wegen en het voortouw te nemen in de discussie. Zo kunnen we met breed gedragen voorstellen en oplossingen komen. En waar mogelijk bemiddelen we tussen ontwikkelaars, burgers en natuurorganisaties.

MNH als aanspreekpunt

We fungeren daarnaast als aanspreekpunt voor lokale natuur- en milieuorganisaties. Met hen stemmen we af om tot gezamenlijke standpunten te komen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het proces zorgvuldig verloopt. MNH is aangesloten bij het Energie-initiatief waar we lokale initiatiefnemers, overheden, netbeheerders, bedrijven en woningcorporaties met elkaar in contact brengen en samen activiteiten ontwikkelen. Lees verder wat we voor jou als collectiefbedrijf of overheid kunnen betekenen.

Jouw huis energievriendelijk?

Wil je kijken hoe je jouw huis energievriendelijker en –zuiniger kunt maken? Hieronder vind je een paar instanties die burgers adviseren over energiebesparing::
www.greenhome.nl
www.duurzaambouwloket.nl

Nieuwsitems binnen dit thema

Vragen over duurzame energie?