Duurzame energie

Duurzame energie

Duurzame energie

Energiebesparing en duurzame energieopwekking zijn onmisbaar in de strijd tegen de (verdere) opwarming van de aarde. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) streeft naar een duurzaam Noord-Holland waarin wonen, werken en reizen klimaatneutraal zijn.

Besparing, opslag én opwekking van duurzame energie

Het is algemeen bekend dat we over moeten stappen op energiebronnen die niet opraken, in tegenstelling tot kolen, olie en gas. Denk daarbij aan zonne- en windenergie, biogas, aardwarmte en waterkracht. Deze energiebronnen zijn onuitputtelijk en veroorzaken weinig CO2-uitstoot en luchtvervuiling. Om onze klimaatdoelen te halen (CO2-neutraal in 2050) moeten we stevig inzetten op besparing, opslag én opwekking van duurzame energie.

Momenteel komt maar zo’n 10% procent van de energie die in Nederland wordt verbruikt van een hernieuwbare bron. Dat is te weinig. Om te voldoen aan de toenemende energievraag én de klimaatdoelstellingen is het nodig om in de toekomst meer duurzame energie op te wekken. Dit is een stevige opgave. Om deze opgave te behappen is Nederland verdeeld in 30 regio’s. In deze regio’s worden door provincies; gemeentes en waterschappen de Regionale Energiestrategieën (RES) gemaakt. Deze RES-sen bevatten plannen voor de opwek van duurzame energie in de regio tot 2030.

Duurzame warmte

Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen vraagt de energietransitie ook om een overstap naar duurzame alternatieven voor aardgas. Zo kunnen bijvoorbeeld warmtenetten, warmtepompen, biogas en waterstof ook in de toekomst onze huizen en bedrijven voorzien van duurzame warmte.

Onze rol in de energietransitie

De energietransitie vraagt om heldere keuzes. Wij kiezen voor een intermediaire en faciliterende rol. We brengen de energievraag en -productie bijvoorbeeld dicht bij elkaar. Dit doen we door verschillende belangen zorgvuldig af te wegen en het voortouw te nemen in de discussie. Zo kunnen we met breed gedragen voorstellen en oplossingen komen. En waar mogelijk bemiddelen we tussen ontwikkelaars, burgers en natuurorganisaties.

MNH als aanspreekpunt

We fungeren daarnaast als aanspreekpunt voor lokale natuur- en milieuorganisaties. Met hen stemmen we af om tot gezamenlijke standpunten te komen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het proces zorgvuldig verloopt. MNH is aangesloten bij het Energie-initiatief waar we lokale initiatiefnemers, overheden, netbeheerders, bedrijven en woningcorporaties met elkaar in contact brengen en samen activiteiten ontwikkelen. Lees verder wat we voor jou als collectiefbedrijf of overheid kunnen betekenen.

Jouw huis energievriendelijk?

Wil je kijken hoe je jouw huis energievriendelijker en –zuiniger kunt maken? Hieronder vind je een paar instanties die burgers adviseren over energiebesparing:
www.greenhome.nl
www.duurzaambouwloket.nl

Vragen over duurzame energie?

Profiel Minella Haazelager

Minella Haazelager

Projectmedewerker Energie

Nieuwsitems binnen dit thema