Beleefbos bij zorginstelling Noorderhaven

Beleefbos bij woonzorgpark Noorderhaven

Groen is goed voor ons. Onderzoek heeft meermaals uitgewezen dat een groene omgeving een positieve invloed heeft op de fysieke, mentale en sociale gesteldheid van mensen. Het is daarom logisch dat veel zorginstellingen op zoek zijn naar manieren om patiënten, bezoekers en medewerkers meer te laten profiteren van deze positieve invloed van groen. Daarmee kan ook de omgeving van de zorginstelling aantrekkelijker worden gemaakt.

Proeftuin Agroforestry

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland zet zich in om de leefomgeving in Noord-Holland schoner, duurzamer en groener te maken. Het aanplanten van bomen kan hier aan bijdragen. MNH werkt hier onder meer aan via Plan Boom en de uitvoering van een Agroforestry project. Vanuit het project ‘Proeftuin Agroforestry Noord-Holland’ hebben wij op locatie Noorderhaven van woonzorgpak ’s Heeren Loo in Julianadorp gewerkt aan een beleefbos. Hier komen de doelen van de zorginstelling en duurzaamheidsdoelen mooi samen.

Beleefbos Noorderhaven

Op locatie ‘Noorderhaven’ is in 2021 een beleefbos aangeplant op een open plek binnen een bestaand bos.  Het bestaande bos is relatief jong en hier staan bomen als Zwarte els, Gewone esdoorn en Populier. In samenwerking met Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft ’s Heeren Loo dit kunnen realiseren. Voor de open plek in dit bos is een visie, inrichtingsplan en beheerplan opgesteld voor een bos met eetbare soorten, gecombineerd met thematische wandelpaden die ruimte bieden voor beleving van de bewoners van de zorginstelling.

Wat is een beleefbos?

Een beleefbos is een klein bos of park waarin verschillende functies worden gecombineerd: het aanleggen van nieuw groen of het vergroten van de biodiversiteit in bestaand groen; recreatie; educatie; én werkgelegenheid. Er is namelijk van alles te doen en te beleven in een beleefbos. Een beleefbos biedt zowel de bewoners / cliënten van een zorginstelling als de medewerkers en omwonenden een plek om samen de handen uit de mouwen te steken. Dit biedt handelingsperspectief aan de bewoners en lokale vrijwilligers, maar ook een manier om de zorgstelling te verbinden met haar omgeving.

Projectdoelstelling

De uiteindelijke projectdoelstelling is het ondersteunen van het proces naar realisatie van meer hectares beleefbos in Nederland. De in dit project opgedane kennis en ervaring wordt verder verspreid om het concept ‘Beleefbos’ breder toe te passen in Nederland.

Download het kennisdocument

Bekijk de opening met presentaties sprekers

Dit project is uitgevoerd door Natuur en Milieufederatie Noord-Holland samen met zorggroep ‘s Heeren Loo en mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

logo-EU-met-plattelandsontwikkeling