Meer boeren integreren bomen en struiken op hun bedrijf

11 juli 2024

Aan de slag met Agroforestry: meer boeren integreren bomen en struiken op hun bedrijf

De Natuur- en Milieufederaties van Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland laten graag de eerste resultaten zien van het project ‘Aan de slag met Agroforestry proefpercelen’. Dit project, waarvan nu een filmpje is gemaakt, ondersteunt deelnemende boeren en een leergroep van geïnteresseerden bij het leren over agroforestry in de praktijk. Hiervoor worden 15 proefpercelen met verschillende agroforestry systemen gerealiseerd.

Agroforestry, het combineren van landbouwgewassen of veeteelt met bomen en struiken, biedt tal van ecologische en economische voordelen. Het wordt steeds vaker toegepast als een duurzame en rendabele vorm van landbouw die een positieve bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit, het klimaat en de aantrekkelijkheid van het landschap. De afgelopen jaren is de interesse voor landbouw met bomen dan ook sterk gestegen. Nederlandse boeren hebben al meer dan 1.000 hectare aangeplant, vooral onder de rivieren. Ook in de Randstad groeit de belangstelling, mede door het proefpercelen project.

Er is een waaier aan toepassingsmogelijkheden van agroforestry die past in verschillende bedrijfsvoeringen, in diverse landschappen en die met verschillende ambitieniveaus kan worden toegepast.
Binnen dit project hebben we samen met het Louis Bolk Instituut en FruitzforLife al vier proefpercelen aangelegd:

  1. Haarlemmermeerpolder: Een perceel met strokenteelt op een biologisch akkerbouwbedrijf.
  2. Hensbroek (De Korte Weg): Een gedeelte van een agrarisch voedselbos.
  3. Stoutenburg (Boerderij De Oude Ruif): Een oogsttuin van 0,8 hectare met rijen klein fruit, fruitbomen en notenbomen.
  4. Rhenen (Boerderij Het Binnenveld): Een proefperceel als aanvulling op de zelfoogsttuin.

In het komende plantseizoen, najaar/ winter van 2024-2025, leggen we de proefpercelen bij de andere deelnemers in de betrokken drie provincies aan.

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de SABE-Regeling en onze partners, die bijdragen aan de inrichting, aanleg en aanplant van de proefpercelen. Door deze samenwerking kunnen we praktische en laagdrempelige ondersteuning bieden aan boeren in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht die willen experimenteren met agroforestry.

Meer weten en zien?

Met een nieuwe filmclip laten we je graag kennismaken met het project en delen we de eerste ervaringen van deelnemende boeren. Voor meer informatie over het project ‘Aan de slag met Agroforestry’, de aangelegde percelen of om deel te nemen aan onze leergroep, bekijk de video hieronder en kijk op www.landbouwmetnatuur.nl

Meer informatie?