Duurzame energie

Duurzame energie

Duurzame energie

Energiebesparing en duurzame energieopwekking zijn onmisbaar in de strijd tegen de (verdere) opwarming van de aarde. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) streeft naar een duurzaam Noord-Holland waarin wonen, werken en reizen klimaatneutraal zijn. Met een goede inpassing van wind- en zonne-energie in het Noord-Hollands landschap, behoud van natuur, goede participatie en draagvlak van lokale bewoners.

Meer besparing, opslag én opwekking van duurzame energie

Het is algemeen bekend dat we over moeten stappen op energiebronnen die niet opraken, in tegenstelling tot kolen, olie en gas. Denk daarbij aan zonne- en windenergie, biogas, aardwarmte en waterkracht. Deze energiebronnen zijn onuitputtelijk en veroorzaken weinig CO2-uitstoot en luchtvervuiling.

Momenteel komt maar zo’n 10% procent van de energie die in Nederland wordt verbruikt van een hernieuwbare bron. Dat is te weinig. Om onze klimaatdoelen te halen (CO2-neutraal in 2050) moeten we stevig inzetten op besparing, opslag én opwekking van duurzame energie.

Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen vraagt de energietransitie ook om een overstap naar duurzame alternatieven voor aardgas. Zo kunnen bijvoorbeeld warmtenetten, warmtepompen, biogas en waterstof ook in de toekomst onze huizen en bedrijven voorzien van duurzame warmte.

Hoe draagt MNH bij?

  • Door bij overheden de belangen te behartigen van een ambitieuze energieopwekking met behoud van natuur, landschap, participatie en draagvlak.
  • Te fungeren als aanjager van de Regionale Energietransitie.
  • Nauwe samenwerking met partners op regionaal en provinciaal niveau te organiseren en faciliteren.
  • Te fungeren als aanspreekpunt van initiatieven van onderop.
  • Verschillende belangen zorgvuldig af te wegen en het voortouw te nemen in de discussie. Zo kunnen we met breed gedragen voorstellen en oplossingen komen.
  • Bemiddelen tussen ontwikkelaars, burgers en natuurorganisaties.

Regionale Energie Strategie

‘RES’ betekent Regionale Energie Strategie. Deze RES-sen bevatten plannen voor de opwek van duurzame energie in de regio tot 2030. Daarbij gaat het specifiek over plannen voor zon- en wind op land. Om te voldoen aan de toenemende energievraag én de klimaatdoelstellingen is het nodig om in de toekomst meer duurzame energie op te wekken. Dit is een stevige opgave. Om deze opgave te behappen is Nederland verdeeld in 30 regio’s. Noord-Holland bestaat uit de regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Door de provincie Noord-Holland; gemeentes en waterschappen worden de Regionale Energie Strategieën gemaakt.

Om dit te bereiken is nauwe samenwerking tussen gemeentes, bewoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nodig. We zijn op regionaal niveau aan de slag gegaan om de RES te voorzien van goede informatie en initiatieven. We hebben gelet op locaties die de kwetsbare natuur en waardevolle landschappen niet schaden. Inmiddels is de RES 1.0 samengesteld. Voor een groot deel zijn wij positief over de RES 1.0. Hierin staan de zoekgebieden die tot 2023 jaar verder onderzocht en uitgewerkt worden.
Lees de meest gestelde vragen over de RES.

 

Participatiecoalitie Noord-Holland

Om klimaatdoelstellingen op energie te behalen is een coalitie van organisaties op het gebied van energie, natuur en landschap samengekomen. Deze samenwerking is ontstaan bij de onderhandelingen over Klimaatakkoord en ook in het akkoord vastgelegd. De coalitie streeft naar maatschappelijk gedragen RES processen, met aandacht voor natuur- en landschapswaarden en 50% lokaal eigendom. Deze participatiecoalitie wordt gevormd door: de Natuur en Milieufederaties, Energie SamenHIER KlimaatbureauBuurkracht en LSA Bewoners.  In Noord-Holland nemen MNH (Natuur en Milieufederatie Noord-Holland) en Energie Samen Noord-Holland het voortouw in het vormen van regionale coalities en verdere samenwerkingsverbanden.

Coalitie Duurzame Energie Noord-Holland Noord

In de Coalitie Duurzame Energie Noord-Holland Noord bundelen wij samen met verschillende koepelorganisaties onze krachten. Ons doel is om samen met allerlei koepels meer maatschappelijke geluiden over de energietransitie voor het voetlicht te brengen. Daarnaast stimuleren we energie-initiatieven (duurzaam opwekken, energiebesparing) vanuit de Noord-Hollandse samenleving. Wij verzamelen hulpvragen van initiatiefnemers en brengen deze signalen in bij de Regionale Energie Strategie. Hoe wij dit doen kun je lezen in dit document.

Ook veel ondernemers hebben plannen om energie te besparen of duurzame energie zelf op te wekken. Bekijk onderstaande video’s ter inspiratie als je een energie-initiatief wilt starten.

Rodako Deuren

Hoe verduurzaam je als ondernemer?

‘Kijk naar de alternatieven die er zijn om duurzaam te ondernemen’, aldus Robert Kuin van Rodako Deuren in Opmeer. Binnen zijn bedrijf heeft hij grote veranderingen doorgevoerd waardoor nu energie op een duurzame manier wordt opgewekt. Hij vertelt waarom Rodako Deuren van het gas is afgegaan en geeft tips aan andere initiatiefnemers om te kunnen verduurzamen.

Bergen Energie

Wij voorzien 500 huishoudens van energie

‘Bereid je project goed voor en zorg dat je de juiste personen om je heen hebt die je kunnen helpen. Treed dan pas naar buiten en maak jezelf zichtbaar’, aldus Marius Kuipers, een van de oprichters van Bergen Energie. Inmiddels kan deze energie coöperatie 500 huishoudens voorzien van duurzame energie in Bergen Noord-Holland. Dit doen zij met behulp van grote zonneweides.

Zonnepark de Dogger

Schakel een projectorganisatie met kennis in

Henk en Jan Willem waren samen met collega’s van Noordwest Ziekenhuisgroep nauw betrokken bij het ontstaan van het zonnepark De Dogger. Dit park wekt stroom op voor ongeveer 2400 huishoudens. Als tip geven ze mee om hulp in te schakelen van een goede projectorganisatie met kennis. Deze heb je nodig om een groot project als De Dogger te kunnen realiseren.

Veehouder Peter Könst

Nagenoeg zelfvoorzienend door zonnepanelen

‘Dak eraf, zonnepanelen erop! Informeer naar wat er kan en bespreek de mogelijkheden’, adviseert Melkveehouder Peter Könst uit Hoofddorp. Dit advies geeft hij mee aan anderen die ook energie willen opwekken. Op zijn koeienstallen heeft hij zonnepanelen laten plaatsen waardoor zijn bedrijf nagenoeg zelfvoorzienend is in het gebruik van stroom.

Het Kraaiennest in Den Helder

Realisatie door voorfinanciering

Een prachtig voorbeeld van hoe diverse partijen samenwerken om duurzame energie op te kunnen wekken. Buurthuis het Kraaiennest in Den Helder heeft zonnepanelen op het dak weten te realiseren met behulp van voorfinanciering door Windmolenvereniging de Eendragt. De vereniging geeft als tip mee om ook echt aan de slag te gaan wanneer je duurzame energie wilt opwekken. Kijk naar wie je erbij kan helpen en neem contact op. Wil je weten hoe de samenwerking tot stand is gekomen? Check de video.

Ton van Schie van LTO Noord

Ton van Schie: Met gebiedsregie kunnen we er allemaal als winnaars uit komen

“Iedere boer snapt: samen kom je verder dan alleen, ook als de belangen niet allemaal dezelfde zijn”, zegt Ton van Schie, portefeuillehouder Energie van LTO Noord, regio West. Om die reden vertegenwoordigt Van Schie de land- en tuinbouworganisatie LTO in de Coalitie Duurzame Energie. “Ik zie dat we met samenwerken verder komen. De initiatieven moeten van onderaf komen. Tegelijkertijd hebben we overheid en maatschappelijke partners nodig om samen uit te dokteren wat wel en niet kan in een gebied.” Lees meer 

Westfriese Bedrijvengroep

“Wij willen meters maken”

Van Hans Huibers en Bashar al Badri van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) mag het RES-proces een stuk pragmatischer aangepakt worden. “Het milieu is allesbehalve bijzaak voor ondernemers”, zegt Hans. “Wij hebben ook zonen en dochters, wij willen ook toe naar een nieuwe economie. Wel willen we dat het bottom up gebeurt.” De WBG verenigde zich, mede namens het Economisch Forum Holland boven Amsterdam, met maatschappelijke en zakelijke partners in de Coalitie Duurzame Energie Noord-Holland. “We willen samen meters maken.” Lees meer

Horizon College Alkmaar

Wiebe Terpstra

“RES biedt kansen voor mbo’ers”

Het Horizon College in Alkmaar wil zijn opleidingscentrum zoveel mogelijk energieneutraal maken, met zonnepanelen en accu’s om zonne-energie op te slaan. Toch is energieneutraal worden slechts bijzaak voor het ROC, vertelt Wiebe Terpstra, sectordirecteur techniek. “Hoofdzaak is dat we onze studenten leren de nieuwe technieken van energie en duurzaamheid toe te passen.” Terpstra is lid van de RES-stuurgroep XL, wat mede heeft geleid tot de start van een nieuwe opleiding. Lees meer

HISWA RECRON

gerdina krijger

“We moeten laveren tussen recreatie en energietransitie”

Voor bedrijven in watersport en recreatie is het van groot belang dat de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving en het toeristisch product behouden blijven. Soms betekent dat dat zij tegen windturbines of zonneweides in bepaalde zoekgebieden zijn. “Anderzijds willen ook deze bedrijven kijken hoe zij kunnen bijdragen aan de energietransitie”, zegt Gerdina Krijger, regiomanager van de brancheorganisatie HISWA RECRON. Om die reden sloot Krijger zich aan bij de Coalitie Duurzame Energie. Lees meer

VEINH

Manuel den Hollander

“Burgers moeten leidend zijn”

De impact van de Regionale Energiestrategie (RES) is te groot om het over te laten aan overheden, vindt Manuel den Hollander, die in de Coalitie Duurzame Energie de energiecoöperaties van Noord-Holland vertegenwoordigt. “Het RES-proces is vooralsnog vooral een papieren tijger. Nu de RES 1.0 staat, gaat het erom met zo veel mogelijk mensen de uitvoering te bepalen en mensen eigenaar te laten zijn van die uitvoering.” Lees meer

Vragen over duurzame energie?

Profiel Mayra Smit

Mayra Smit

Senior projectleider Energietransitie en Gezonde leefomgeving

Projecten binnen dit thema

Helaas, geen items gevonden.

Nieuwsitems binnen dit thema