Regionale Energiestrategieën (RES)

Regionale Energiestrategie (RES)

De energietransitie gaat onze samenleving en ons landschap veranderen. Er is MNH alles aan gelegen die verandering goed te laten verlopen. Daarom doen we actief mee met die energietransitie en stellen op regionaal niveau regionale energiestrategieën op.  

Participatie Regionale Energiestrategieën

Om de doelen uit het Klimaatakkoord (95% CO2 reductie in 2050) te behalen moet de opwekking van duurzame energie de komende jaren worden opgeschaald. Om dit te bereiken is nauwe samenwerking tussen gemeentes, bewoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nodig. We zijn op regionaal niveau aan de slag gegaan om de Regionale Energiestrategieën (RES) samen op te stellen. We hebben gelet op locaties die de kwetsbare natuur en waardevolle landschappen niet schaden. Inmiddels is de RES 1.0 samengesteld. Voor een groot deel zijn wij positief over de RES 1.0. Hierin staan de zoekgebieden die de komende twee jaar verder onderzocht en uitgewerkt worden. Zoekgebieden kunnen afvallen of worden aangepast. Ook kunnen nieuwe zoekgebieden worden toegevoegd.

Download de RES 1.0

Lokaal gedragen energiebeleid

In de Regionale Energiestrategieën wordt door overheden, maatschappelijke organisaties, netbeheerders, en als het mogelijk is ook burgers, gewerkt aan regionaal gedragen keuzes als het gaat om: de duurzame opwekking van elektriciteit en de hiervoor benodigde infrastructuur. Er is daarbij ook speciale aandacht voor ruimtelijke inpassing, want ruimte is schaars in Nederland en inpassing van duurzame energievormen vraagt om nauwe samenwerking met partners in de omgeving.

Natuur en landschap in de RES

Het opwekken van duurzame energie door middel van wind en zon op land heeft een grote impact op de natuur en het landschap. MNH vindt het belangrijk dat de locatiekeuze voor duurzame energieprojecten zorgvuldig getoetst wordt, om er zo voor te zorgen dat de karakteristieke Noord-Hollandse landschappen behouden worden, en waar mogelijk versterkt. Daarom heeft MNH samen met verschillende natuur- en landschapsorganisaties een ruimtelijke visie voor Zon en Wind op de RES opgesteld voor Noord-Holland. Deze visie bestaat uit enkele voorwaarden voor een zorgvuldige energietransitie. Daarnaast zijn ook inrichtingsprincipes voor zonneweides opgesteld.

30 Energieregio’s

Nederland is opgedeeld in 30 Energieregio’s, waar de RES-sen op regionaal niveau worden samengesteld. Noord-Holland bestaat uit de regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. MNH is betrokken in de beide regio’s, om ervoor te zorgen dat partijen uit onze achterban worden betrokken bij het vormgeven van de RES-sen. De concepten RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid met bijbehorende kaarten zijn inmiddels naar buiten gebracht. In 2021 worden de definitieve RES-sen vrijgegeven. In aanloop naar deze versies hebben de energieregio’s Noord en Zuid een virtuele bustour georganiseerd voor raadsleden, Statenleden en leden van algemene besturen van waterschappen. Het doel was om hen mee te nemen langs diverse locaties waar hernieuwbare energie wordt opgewekt en met hen in gesprek te gaan. De virtuele bustour is hier terug te kijken.

Wanneer zijn de RES-sen geslaagd?

De RES-sen zijn voor MNH geslaagd als voldaan wordt aan deze zaken:

  • De ambitieniveaus van alle RES-sen ligt hoog genoeg om gezamenlijk de landelijke doelstellingen te halen.
  • Het proces om tot de RES-sen te komen is participatief ingestoken. Daarnaast is participatie een vast uitgangspunt in het uitvoeringsplan. 50% lokaal eigendom is duidelijk verankerd.
  • De RES-sen hebben een uitvoeringsplan waarin de gezamenlijke ambities zijn door vertaald naar concrete projecten of acties. In het uitvoeringsplan staat duidelijk hoe de monitoring vormgegeven wordt.
  • Een zorgvuldige inpassing van duurzame energievormen in het Noord-Hollandse landschap.

Vragen en antwoorden over de RES

Het blijkt dat er nog veel vragen zijn over de RES en het proces. Daarom zetten we een aantal vragen op een rij waarover veel misverstanden bestaan. Zoals: Is het al zeker dat er windturbines of zonnepanelen in een zoekgebied komen? En hoe ver moeten windturbines van huizen worden geplaatst? Waarom leggen we niet eerst alle daken vol met zonnepanelen? Lees alle vragen hier

Vragen en antwoorden over de RES

De participatiecoalitie

Om deze doelstellingen te behalen is een coalitie van organisaties op het gebied van energie, natuur en landschap samengekomen. Deze coalitie streeft naar maatschappelijk gedragen RES processen, met aandacht voor natuur- en landschapswaarden en lokaal eigendom. Hiervoor werken we samen met onze partners binnen deze participatiecoalitie: Energie Samen (vertegenwoordigd door de energiekoepels en energiecoöperaties), HIER Klimaatbureau, Buurkracht, LSA Bewoners en de energieloketten. Deze samenwerking heeft geresulteerd in onder andere het document Leidraad voor Lokaal Eigendom. Deze leidraad heeft tot doel ambtenaren en bestuurders te inspireren en te ondersteunen met praktische handvatten om hier uiteindelijk zelf mee aan de slag te kunnen gaan in de uitvoering van de RES.

De coalitie Duurzame Energie Noord-Holland

In Noord-Holland nemen MNH en VEINH (Vereniging voor Energie Initiatieven en Coöperaties Noord-Holland) en de West-Friese Bedrijvengroep namens Economisch Forum het voortouw in het vormen van regionale coalities.  Dit doen wij onder de noemer De coalitie Duurzame Energie Noord-Holland. Met de bedoeling om deze coalitie uit te breiden met andere koepelorganisaties. Deze coalitie is samengekomen omdat de huidige opgave – de energietransitie – alleen kan slagen bij grootschalige samenwerking en uitwisseling. Wij brengen samen met allerlei koepels meer maatschappelijke geluiden over de energietransitie voor het voetlicht. We komen met gezamenlijke voorstellen om de energietransitie van onderop te ondersteunen. Hoe wij dit doen kun je lezen in dit document.

Daarnaast helpen wij initiatieven te stimuleren en brengen hulpvragen en tips van initiatiefnemers in kaart. We verzamelen deze input en nemen dit mee in de uitvoering van de Regionale Energiestrategie in Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Wil je graag meer weten of ben je geïnteresseerd in een eventuele samenwerking met de coalitie in jouw regio? Neem dan contact op met Minella Haazelager, projectmedewerker duurzame energie.

Zelf energie opwekken?

Veel ondernemers hebben plannen om energie te besparen of duurzame energie zelf op te wekken. Wil jij een energie-initiatief starten, maar heb je iets nodig waardoor je dit (beter) kunt realiseren? Laat het ons weten via www.coalitieduurzameenergienh.nl. Deze input nemen we mee in het advies over de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën.

Bekijk onderstaande video’s ter inspiratie:

Tags:

Rodako deuren

Hoe verduurzaam je als ondernemer?

‘Kijk naar de alternatieven die er zijn om duurzaam te ondernemen’, aldus Robert Kuin van Rodako Deuren in Opmeer. Binnen zijn bedrijf heeft hij grote veranderingen doorgevoerd waardoor nu energie op een duurzame manier wordt opgewekt. Hij vertelt waarom Rodako Deuren van het gas is afgegaan en geeft tips aan andere initiatiefnemers om te kunnen verduurzamen.

Ook een energie-initiatief starten? Laat ons weten wat je nodig hebt

Bergen Energie

Wij voorzien 500 huishoudens van energie

‘Bereid je project goed voor en zorg dat je de juiste personen om je heen hebt die je kunnen helpen. Treed dan pas naar buiten en maak jezelf zichtbaar’, aldus Marius Kuipers, een van de oprichters van Bergen Energie. Inmiddels kan deze energie coöperatie 500 huishoudens voorzien van duurzame energie in Bergen Noord-Holland. Dit doen zij met behulp van grote zonneweides.

Ook een energie-initiatief starten? Laat ons weten wat je nodig hebt

Zonnepark De Dogger

Schakel een projectorganisatie met kennis in

Henk en Jan Willem waren samen met collega’s van Noordwest Ziekenhuisgroep nauw betrokken bij het ontstaan van het zonnepark De Dogger in Den Helder. Dit park wekt stroom op voor ongeveer 2400 huishoudens. Als tip geven ze mee om hulp in te schakelen van een goede projectorganisatie met kennis. Deze heb je nodig om een groot project als De Dogger te kunnen realiseren.

Melkveehouder Peter Könst

Nagenoeg zelfvoorzienend door zonnepanelen

‘Dak eraf, zonnepanelen erop! Informeer naar wat er kan en bespreek de mogelijkheden’, adviseert Melkveehouder Peter Könst uit Hoofddorp. Dit advies geeft hij mee aan anderen die ook energie willen opwekken. Op zijn koeienstallen heeft hij zonnepanelen laten plaatsen waardoor zijn bedrijf nagenoeg zelfvoorzienend is in het gebruik van stroom.

Ton van Schie van LTO-Noord

Ton van Schie: Met gebiedsregie kunnen we er allemaal als winnaars uit komen

“Iedere boer snapt: samen kom je verder dan alleen, ook als de belangen niet allemaal dezelfde zijn”, zegt Ton van Schie, portefeuillehouder Energie van LTO Noord, regio West. Om die reden vertegenwoordigt Van Schie de land- en tuinbouworganisatie LTO in de Coalitie Duurzame Energie. “Ik zie dat we met samenwerken verder komen. De initiatieven moeten van onderaf komen. Tegelijkertijd hebben we overheid en maatschappelijke partners nodig om samen uit te dokteren wat wel en niet kan in een gebied.” Lees meer 

Buurthuis Kraaiennest

Realisatie door voorfinanciering

Een prachtig voorbeeld van hoe diverse partijen samenwerken om duurzame energie op te kunnen wekken. Buurthuis het Kraaiennest in Den Helder heeft zonnepanelen op het dak weten te realiseren met behulp van voorfinanciering door Windmolenvereniging de Eendragt. De vereniging geeft als tip mee om ook echt aan de slag te gaan wanneer je duurzame energie wilt opwekken. Kijk naar wie je erbij kan helpen en neem contact op. Wil je weten hoe de samenwerking tot stand is gekomen? Check de video.

Westfriese Bedrijvengroep

“Wij willen meters maken” 

Van Hans Huibers en Bashar al Badri van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) mag het RES-proces een stuk pragmatischer aangepakt worden. “Het milieu is allesbehalve bijzaak voor ondernemers”, zegt Hans. “Wij hebben ook zonen en dochters, wij willen ook toe naar een nieuwe economie. Wel willen we dat het bottom up gebeurt.” De WBG verenigde zich, mede namens het Economisch Forum Holland boven Amsterdam, met maatschappelijke en zakelijke partners in de Coalitie Duurzame Energie Noord-Holland. “We willen samen meters maken.”

Meer informatie

Profiel Bart Willemsen

Bart Willemsen

Projectmedewerker Duurzame Energie