Energietransitie in Noord-Holland gaat door

4 april 2023

Energietransitie in Noord-Holland gaat door

Voor Noord-Holland Noord wordt gewerkt aan plannen om voor 2030 meer wind en zon op te wekken, volgens afspraken in de Regionale Energiestrategie (RES). Voor deze RES staat een herijking gepland. Gemeenten kunnen dit jaar de zoekgebieden nog aanpassen, meldt de energieregio in een webinar.

Sprekers tijdens de uitzending ‘De Energieregio NH gaat door!’ op 27 maart 2023

Afgelopen maandagavond 27 maart vond de uitzending plaats van het webinar ‘De Energieregio Noord-Holland gaat door!’. Doel was om betrokkenen bij te praten over de voortgang van de Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Noord. Onder leiding van presentator Matthijs Wind en Roos Peeters, programmamanager van Energieregio Noord-Holland Zuid, spraken diverse sprekers over de uitdagingen en de oplossingen, zoals voor netcongestie en het vergroten van het draagvlak.

RES NHN

Odile Rasch, programmamanager van Energieregio Noord-Holland Noord, sprak over de Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Noord. Deze RES heeft voor 2030 als doel om 1,5 terawattuur (TWh) extra op te wekken met wind en zon. Voor wind gaat het om 14 windturbines. Bij zon is 60% afkomstig van zon op dak en 40% komt van zon op land. Mogelijk kan het plan Buitendijk met zon op water van het IJsselmeer hier nog extra aan bijdragen.

Herijking

Voor dit en komend jaar staat de herijking van de RES op het programma. Dat gebeurt als er meer duurzame energie opgewekt kan en mag worden, door technologische ontwikkelingen of doordat er nieuwe zoekgebieden worden aangewezen. De gemeenten krijgen tot eind dit jaar de tijd om de zoekgebieden aan te passen. De provincie ondersteunt de gemeenten met regelingen voor procesparticipatie, meervoudig ruimtegebruik en solar carports.

Netcongestie

In Noord-Holland Noord is, net als in andere delen van Nederland, sprake van netcongestie, oftewel filevorming op het elektriciteitsnet. “We zitten op slot, bedrijven staan in de wachtrij om te worden aangesloten op het net. We werken hard om de netcongestie zo snel mogelijk op te lossen. Dat doen we door de capaciteit van het elektriciteitsnet uit te breiden” zegt gedeputeerde Edward Stigter.

Taskforce

Netbeheerder Liander werkt daarvoor samen met provincie Noord-Holland en gemeenten in de Tasforce Energie-infrastructuur aan oplossingen om de netcongestie te verminderen. De provincie heeft diverse knooppunten aangewezen die dringend moeten worden versterkt. In Noord-Holland zijn dat regio Alkmaar, Den Helder, Middenmeer en West-Friesland.

Slimme oplossingen

Stigter geeft toe dat dit eerder had moeten gebeuren, maar door trage besluitvorming ging dit afgelopen jaren te langzaam. Inmiddels zijn alle partijen ervan doordrongen dat dit een urgent probleem is. Op basis van de huidige planning tot en met 2027 verwacht Stigter dat de netcongestie komende jaren wordt opgelost. Tot die tijd moeten andere oplossingen soelaas bieden, zoals batterij-opslag, koppelen van vraag en aanbod en andere slimme oplossingen zoals cable pooling.

Effect op RES

Hoe beïnvloedt netcongestie de voortgang van de RES? “Voor een deel maakt dat het proces lastiger. Dit vraagt om een goede timing,” zegt Stigter. Hij adviseert bedrijven om zich vroegtijdig te melden bij de netbeheerder met plannen. De zoekgebieden voor wind en zon hebben ook gevolgen voor de netuitbreidingen. Volgens Stigter is het net deels al uitgebreid met het oog op de energietransitie, maar dit zal de komende jaren nog meer moeten gebeuren.

Hoogspanning

Matthijs Roos, projectleider bij TenneT, ging in op uitbreidingen van het hoogspanningsnet, waarvoor in de zomer een project start in Noord-Holland Noord. Dat gaat gepaard met een participatietraject om omwonenden te betrekken bij het 380 KV-project.

OER-programma

Marjet van Lent – Blacquiere, adviseur duurzame energie bij Rijkswaterstaat, sprak over Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER), een Rijksprogramma dat zich richt op het realiseren van zonnepanelen langs snelwegen. Ook de OER-projecten kennen een participatietraject, om de plannen af te stemmen met omwonenden.