Duurzame energie

Duurzame energie

Duurzame energie

Energiebesparing en duurzame energieopwekking zijn onmisbaar in de strijd tegen de (verdere) opwarming van de aarde. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) streeft naar een duurzaam Noord-Holland waarin wonen, werken en reizen klimaatneutraal zijn.

Besparing, opslag én opwekking van duurzame energie

Het is algemeen bekend dat we over moeten stappen op energiebronnen die niet opraken, in tegenstelling tot kolen, olie en gas. Denk daarbij aan zonne- en windenergie, biogas, aardwarmte en waterkracht. Deze energiebronnen zijn onuitputtelijk en veroorzaken weinig CO2-uitstoot en luchtvervuiling. Om onze klimaatdoelen te halen (CO2-neutraal in 2050) moeten we stevig inzetten op besparing, opslag én opwekking van duurzame energie.

Momenteel komt maar zo’n 10% procent van de energie die in Nederland wordt verbruikt van een hernieuwbare bron. Dat is te weinig. Om te voldoen aan de toenemende energievraag én de klimaatdoelstellingen is het nodig om in de toekomst meer duurzame energie op te wekken. Dit is een stevige opgave. Om deze opgave te behappen is Nederland verdeeld in 30 regio’s. In deze regio’s worden door provincies; gemeentes en waterschappen de Regionale Energiestrategieën (RES) gemaakt. Deze RES-sen bevatten plannen voor de opwek van duurzame energie in de regio tot 2030. MNH is betrokken in de regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid, om ervoor te zorgen dat partijen uit onze achterban worden betrokken bij het vormgeven van de RES-sen.

Vragen en antwoorden over de RES

Het blijkt dat er nog veel vragen zijn over de RES en het proces. Daarom zetten we een aantal vragen op een rij waarover veel misverstanden bestaan. Zoals: Is het al zeker dat er windturbines of zonnepanelen in een zoekgebied komen? En hoe ver moeten windturbines van huizen worden geplaatst? Waarom leggen we niet eerst alle daken vol met zonnepanelen? Lees alle vragen hier

Duurzame warmte

Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen vraagt de energietransitie ook om een overstap naar duurzame alternatieven voor aardgas. Zo kunnen bijvoorbeeld warmtenetten, warmtepompen, biogas en waterstof ook in de toekomst onze huizen en bedrijven voorzien van duurzame warmte.

Onze rol in de energietransitie

De energietransitie vraagt om heldere keuzes. Wij kiezen voor een intermediaire en faciliterende rol. We brengen de energievraag en -productie bijvoorbeeld dicht bij elkaar. Dit doen we door verschillende belangen zorgvuldig af te wegen en het voortouw te nemen in de discussie. Zo kunnen we met breed gedragen voorstellen en oplossingen komen. En waar mogelijk bemiddelen we tussen ontwikkelaars, burgers en natuurorganisaties.

MNH als aanspreekpunt

We fungeren daarnaast als aanspreekpunt voor lokale natuur- en milieuorganisaties. Met hen stemmen we af om tot gezamenlijke standpunten te komen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het proces zorgvuldig verloopt. MNH is aangesloten bij het Energie-initiatief waar we lokale initiatiefnemers, overheden, netbeheerders, bedrijven en woningcorporaties met elkaar in contact brengen en samen activiteiten ontwikkelen. Lees verder wat we voor jou als collectiefbedrijf of overheid kunnen betekenen.

Jouw huis of bedrijf energievriendelijk?

Wil je kijken hoe je jouw huis energievriendelijker en –zuiniger kunt maken? Hieronder vind je een paar instanties die burgers adviseren over energiebesparing:
www.greenhome.nl
www.duurzaambouwloket.nl

Ook veel ondernemers hebben plannen om energie te besparen of duurzame energie zelf op te wekken. Bekijk onderstaande video’s ter inspiratie als je een energie-initiatief wilt starten.

Rodako Deuren

Hoe verduurzaam je als ondernemer?

‘Kijk naar de alternatieven die er zijn om duurzaam te ondernemen’, aldus Robert Kuin van Rodako Deuren in Opmeer. Binnen zijn bedrijf heeft hij grote veranderingen doorgevoerd waardoor nu energie op een duurzame manier wordt opgewekt. Hij vertelt waarom Rodako Deuren van het gas is afgegaan en geeft tips aan andere initiatiefnemers om te kunnen verduurzamen.

Bergen Energie

Wij voorzien 500 huishoudens van energie

‘Bereid je project goed voor en zorg dat je de juiste personen om je heen hebt die je kunnen helpen. Treed dan pas naar buiten en maak jezelf zichtbaar’, aldus Marius Kuipers, een van de oprichters van Bergen Energie. Inmiddels kan deze energie coöperatie 500 huishoudens voorzien van duurzame energie in Bergen Noord-Holland. Dit doen zij met behulp van grote zonneweides.

Zonnepark de Dogger

Schakel een projectorganisatie met kennis in

Henk en Jan Willem waren samen met collega’s van Noordwest Ziekenhuisgroep nauw betrokken bij het ontstaan van het zonnepark De Dogger. Dit park wekt stroom op voor ongeveer 2400 huishoudens. Als tip geven ze mee om hulp in te schakelen van een goede projectorganisatie met kennis. Deze heb je nodig om een groot project als De Dogger te kunnen realiseren.

Veehouder Peter Könst

Nagenoeg zelfvoorzienend door zonnepanelen

‘Dak eraf, zonnepanelen erop! Informeer naar wat er kan en bespreek de mogelijkheden’, adviseert Melkveehouder Peter Könst uit Hoofddorp. Dit advies geeft hij mee aan anderen die ook energie willen opwekken. Op zijn koeienstallen heeft hij zonnepanelen laten plaatsen waardoor zijn bedrijf nagenoeg zelfvoorzienend is in het gebruik van stroom.

Het Kraaiennest in Den Helder

Realisatie door voorfinanciering

Een prachtig voorbeeld van hoe diverse partijen samenwerken om duurzame energie op te kunnen wekken. Buurthuis het Kraaiennest in Den Helder heeft zonnepanelen op het dak weten te realiseren met behulp van voorfinanciering door Windmolenvereniging de Eendragt. De vereniging geeft als tip mee om ook echt aan de slag te gaan wanneer je duurzame energie wilt opwekken. Kijk naar wie je erbij kan helpen en neem contact op. Wil je weten hoe de samenwerking tot stand is gekomen? Check de video.

Ton van Schie van LTO Noord

Ton van Schie: Met gebiedsregie kunnen we er allemaal als winnaars uit komen

“Iedere boer snapt: samen kom je verder dan alleen, ook als de belangen niet allemaal dezelfde zijn”, zegt Ton van Schie, portefeuillehouder Energie van LTO Noord, regio West. Om die reden vertegenwoordigt Van Schie de land- en tuinbouworganisatie LTO in de Coalitie Duurzame Energie. “Ik zie dat we met samenwerken verder komen. De initiatieven moeten van onderaf komen. Tegelijkertijd hebben we overheid en maatschappelijke partners nodig om samen uit te dokteren wat wel en niet kan in een gebied.” Lees meer 

Westfriese Bedrijvengroep

“Wij willen meters maken”

Van Hans Huibers en Bashar al Badri van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) mag het RES-proces een stuk pragmatischer aangepakt worden. “Het milieu is allesbehalve bijzaak voor ondernemers”, zegt Hans. “Wij hebben ook zonen en dochters, wij willen ook toe naar een nieuwe economie. Wel willen we dat het bottom up gebeurt.” De WBG verenigde zich, mede namens het Economisch Forum Holland boven Amsterdam, met maatschappelijke en zakelijke partners in de Coalitie Duurzame Energie Noord-Holland. “We willen samen meters maken.” Lees meer

Horizon College Alkmaar

Wiebe Terpstra

“RES biedt kansen voor mbo’ers”

Het Horizon College in Alkmaar wil zijn opleidingscentrum zoveel mogelijk energieneutraal maken, met zonnepanelen en accu’s om zonne-energie op te slaan. Toch is energieneutraal worden slechts bijzaak voor het ROC, vertelt Wiebe Terpstra, sectordirecteur techniek. “Hoofdzaak is dat we onze studenten leren de nieuwe technieken van energie en duurzaamheid toe te passen.” Terpstra is lid van de RES-stuurgroep XL, wat mede heeft geleid tot de start van een nieuwe opleiding. Lees meer

HISWA RECRON

gerdina krijger

“We moeten laveren tussen recreatie en energietransitie”

Voor bedrijven in watersport en recreatie is het van groot belang dat de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving en het toeristisch product behouden blijven. Soms betekent dat dat zij tegen windturbines of zonneweides in bepaalde zoekgebieden zijn. “Anderzijds willen ook deze bedrijven kijken hoe zij kunnen bijdragen aan de energietransitie”, zegt Gerdina Krijger, regiomanager van de brancheorganisatie HISWA RECRON. Om die reden sloot Krijger zich aan bij de Coalitie Duurzame Energie. Lees meer

VEINH

Manuel den Hollander

“Burgers moeten leidend zijn”

De impact van de Regionale Energiestrategie (RES) is te groot om het over te laten aan overheden, vindt Manuel den Hollander, die in de Coalitie Duurzame Energie de energiecoöperaties van Noord-Holland vertegenwoordigt. “Het RES-proces is vooralsnog vooral een papieren tijger. Nu de RES 1.0 staat, gaat het erom met zo veel mogelijk mensen de uitvoering te bepalen en mensen eigenaar te laten zijn van die uitvoering.” Lees meer

Vragen over duurzame energie?

Profiel Minella Haazelager

Minella Haazelager

Projectmedewerker Duurzame Energie / Duurzame Landbouw

Projecten binnen dit thema

Helaas, geen items gevonden.

Nieuwsitems binnen dit thema