Duurzame energie

Wij werken aan:
Duurzame Energie

Wil je ook helpen om onze klimaatdoelen te halen? Met jouw steun kunnen we duurzame energie blijven bevorderen met behoud van natuur, landschap en draagvlak.

Ja, ik help mee

Duurzame energie

Duurzame energie

Momenteel komt maar zo’n 10% procent van de in Nederland verbruikte energie van een hernieuwbare bron. Dat is te weinig. Om onze klimaatdoelen te halen moeten we stevig inzetten op besparing, opslag én opwekking van duurzame energie. Denk daarbij aan zonne- en windenergie, biogas, aardwarmte en waterkracht. Deze energiebronnen zijn onuitputtelijk en veroorzaken weinig CO2-uitstoot en luchtvervuiling. Warmtenetten, warmtepompen, biogas en waterstof kunnen ook in de toekomst onze huizen en bedrijven voorzien van duurzame warmte.

MNH streeft naar een duurzaam Noord-Holland waarin we klimaatneutraal kunnen wonen, werken en reizen. Goede inpassing van wind- en zonne-energie in het Noord-Hollands landschap, behoud van natuur, sterke participatie en draagvlak van lokale bewoners zijn hierbij de speerpunten.

Hoe draagt MNH bij?

  • We laten aan overheden het belang horen van een ambitieuze energieopwekking met behoud van natuur, landschap, participatie en draagvlak.
  • Door te fungeren als aanjager van de Regionale Energietransitie.
  • Faciliteren van nauwe samenwerking met partners op regionaal en provinciaal niveau
  • We zijn een aanspreekpunt van initiatieven van onderop.
  • Verschillende belangen wegen we zorgvuldig af. We nemen het voortouw in de discussie en komen zo met breed gedragen voorstellen en oplossingen.
  • We bemiddelen tussen ontwikkelaars, burgers en natuurorganisaties

Vragen over duurzame energie?

Wil je op de hoogte blijven van ons werk? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsitems binnen dit thema