Politiek Café: Wie gaat de grote klimaatproblemen oplossen? 

9 maart 2023

Politiek Café: Wie gaat de grote klimaatproblemen oplossen? 

Politici en burgers met elkaar in gesprek tijdens politiek café

Op woensdag 15 maart zijn de Provinciale Staten verkiezingen. Er staat bij deze verkiezingen veel op het spel: hoe gaan we onze schaarse ruimte in Noord-Holland gebruiken? En hoe gaan we grote opgaves van deze tijd, zoals stikstof, klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis, aanpakken? Hoog tijd dus om de kandidaten voor de PS-verkiezingen deze kritische vragen voor te leggen. Wat kunnen we van hen verwachten de komende 4 jaar? 

Op woensdag 8 maart nodigden Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Goois Natuurreservaat en IVN Noord-Holland daarom de partijen uit voor een politiek café. De vertegenwoordigers van 15 politieke partijen gingen het gesprek aan met elkaar én het publiek. De zaal was volledig gevuld en de bezoekers hadden tal van scherpe vragen voorbereid.  

We legden stellingen voor aan de lijsttrekkers over de landbouwtransitie, biodiversiteit, recreatie en ruimtegebruik. Een aantal kandidaten gingen vervolgens met elkaar over het betreffende onderwerp in debat. De overige kandidaten gaven met rode en groene briefjes aan of ze het eens of oneens zijn met de stelling. Tussen de stellingen door legde Sijas Akkerman, directeur van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, vragen uit het publiek voor aan de kandidaten.  

Lees alle stellingen en reacties van lijsttrekkers

Gesprek over landbouwtransitie en natuurkwaliteit

We trapten af met een stelling over de stikstofdoelen, die uiteraard veel los maakte. Amelié Strens van D66 en Jan Kramer van de Boer Burger Beweging stonden hier tegenover elkaar. Moeten we van de modellen af en eerst op gebiedsniveau data verzamelen over de stikstofdepositie en natuurkwaliteit? Of kunnen we dat niet afwachten en moeten we nu al beginnen met het nemen van maatregelen om de natuur te beschermen? 

Bekijk hieronder de reacties van alle deelnemende partijen op de stellingen of download hier

Recreatie in het groen 

Mensen gaan steeds vaker recreëren in de natuur, zeker sinds de coronatijd, vertelde Karin Kos, directeur rentmeester van het Goois Natuurreservaat. Dit legt veel druk op het onderhoud van de recreatievoorzieningen. Wat willen de kandidaten daar aan doen? Anouk Gielen van GroenLinks stelde dat extra geld een mogelijke oplossing kan zijn, maar wijst vooral op het belang van het spreiden van bezoekers over verschillende gebieden. Jan Jaap de Kloet van Onafhankelijke Politiek Noord-Holland roept de provincie op een actieve rol te blijven spelen in de recreatieschappen, waar hij ze de afgelopen jaren juist ziet terugtrekken.  

Bekijk hieronder de reacties van alle deelnemende partijen op de stellingen of download hier

 

Moeten we investeren in de verbinding tussen de A8 en de A9? 

De stelling over het verbinden van de A8 en A9 zorgde voor een vurig debat, tussen de kandidaten en ook zeker met publiek. Is het het wel waard om miljoenen te investeren in deze weg? En is een zorgvuldige landschappelijke inpassing dan ook een aanvullende investering waard? Remine Alberts van de SP betoogde tegen de verbinding en legde uit dat meer asfalt niet per se een redmiddel is voor het fileprobleem. 

Anneke van der Helm van 50plus vond juist dat we ook buiten de randstad de bereikbaarheid van gebieden moeten vergroten, bijvoorbeeld voor recreanten die de randstad willen ontvluchten.  

Bekijk hieronder de reacties van alle deelnemende partijen op de stellingen of download hier

We sloten het debat af met het aanbieden van een gezamenlijk manifest, waarin met 7 prioriteiten de Noord-Hollandse politiek oproepen om zich hard te maken voor een gezond en biodivers Noord-Holland. 

We hopen dat we de (kandidaat-) Statenleden een inkijkje hebben kunnen geven in de ervaringen van de burgers. Daarnaast vertrouwen we erop dat de kiezers voldoende geïnformeerd zijn over de standpunten van de aanwezige politieke partijen zodat ze een weloverwogen (groene) keuze kunnen maken in het stemhokje op 15 maart.

Volledig overzicht van alle stellingen en reacties

Download ons manifest

Artikel NHD 9 maart 2023