Coalitieakkoord Noord-Holland bevat de goede punten, uitdaging zit in daadkrachtige uitvoering 

6 juli 2023

Coalitieakkoord Noord-Holland bevat de goede punten, uitdaging zit in daadkrachtige uitvoering

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Natuurmonumenten: goed dat vier zulke uiteenlopende partijen elkaar gevonden hebben in het gezonder, groener en duurzamer maken van Noord-Holland

Vandaag presenteerden BBB, VVD, Groen Links en PvdA het coalitieakkoord voor de provincie Noord-Holland, Verbinden Vooruit! Wat de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) en Natuurmonumenten betreft staan in het coalitieakkoord de belangrijkste issues benoemd, die nodig zijn Noord-Holland gezonder, groener en duurzamer te maken en is het mooi dat deze vier verschillende partijen elkaar hierop hebben gevonden. Veel onderwerpen uit onze visie “Visie Landschap en Natuur in Noord-Holland” vinden we gelukkig ook terug in het coalitieakkoord.

“Uit het coalitieakkoord spreekt tegelijk de balans tussen vier partijen met verschillende visies op hoe die grote uitdagingen op het gebied van natuur en gezonde leefomgeving dan opgelost zouden kunnen of moeten worden”, aldus Sijas Akkerman, directeur van de MNH. “Ik ben dan ook vooral benieuwd hoe het provinciebestuur de grote uitdagingen op het gebied van natuur, landschap en de gezonde leefomgeving de komende jaren in de praktijk gaat aanpakken. De MNH wil daaraan graag bijdragen. Dat we vooruit moeten en dat we dat in verbinding met elkaar moeten doen onderschrijven we helemaal.”

Wat natuur en landschap betreft waarderen we het dat de coalitie écht inzet op het verminderen van de Stikstofuitstoot in gebiedsprocessen, zonder de discussie over de stikstofdoelen opnieuw te gaan voeren. Ook de ambitie om het Natuurnetwerk Nederland snel af te krijgen juichen we toe. Evenals het expliciet noemen van de bollenteelt als een landbouwsector in de binnenduinrand waar transitie naar een natuurinclusieve bollenteelt voorop staat.

Goed is in onze ogen ook dat de provincie het klimaatbeleid van de afgelopen vier doorzet. Vooral het uitvoeren van de plannen voor duurzame energie opwek uit de Regionale Energiestrategie is in onze ogen essentieel voor het halen van de klimaatdoelen. Fijn is ook dat de provincie wind op land niet uitsluit maar wel uiterst zorgvuldig wil omgaan met het plaatsen van nieuwe windmolens.

De provincie noemt het werken aan een gezonde leefomgeving in onze provincie met veel industrie een uitdaging. Akkerman: “De MNH ziet die uitdaging zeker ook, maar denkt graag met de provincie mee hoe de leefomgeving nog sneller gezonder gemaakt kan worden. Want versnelling, zeker als het gaat om het verminderen van de geluidsoverlast, rond Schiphol en het schoner maken van de lucht en leefkwaliteit rondom TATA is wel echt nodig. Ook is het mooi dat de provincie uitspreekt dat voor bedrijven die niet vergroenen in de toekomst geen plaats meer is.”

Tags:

Meer informatie?