Past nieuwe Energie Infrastructuur in ons mooie Noord-Holland?

22 juni 2023

Bijeenkomst: past nieuwe Energie Infrastructuur in ons mooie Noord-Holland?

Woensdagavond 21 juni organiseerde Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) een achterbanbijeenkomst over de landelijke inpassing van de Energie infrastructuur in Noord-Holland. De avond vond plaats in de Bibliotheek van Alkmaar en werd gepresenteerd door Sijas Akkerman, directeur van de MNH. Voor de pauze liet een dertigtal bewoners zich informeren door Edward Stigter, Gedeputeerde Klimaat en Energie, Harold Martina-Martinez en Wies Thesing, Beleidsadviseurs Energietransitie, allen van de provincie. Zij gaven een overzicht van de grote elektriciteits- en waterstofinfrastructuurprojecten die de komende jaren op de agenda staan.  

Uit de vragen na afloop bleek vooral veel ongerustheid te zijn over de stroomkabels die door het Noord-Hollandse landschap getrokken gaan worden, vooral bij aanlanding vanaf Den Helder. Vanuit de zaal kwam de oproep om hierbij ook rekening te houden met “externe effecten” zoals het effect van hoogspanningsleidingen op (weide-)vogels. Volgens de provincie staat de nut en noodzaak bij de 380kV vast (naar de Kop van Noord-Holland).  

Bekijk de presentatie van Provincie Noord-Holland

Martijn de Jong, beleidsmedewerker Public Affairs van Natuurmonumenten en andere partijen pleiten voor een volledige aanlanding in IJmuiden. Hij stelde de noodzaak van deze infrastructuur ter discussie. Volgens Natuurmonumenten heeft vooral de economische ontwikkeling van het gebied rond Den Helder te grote gevolgen voor het landschap en de beschermde natuur in het midden van Noord-Holland. Hierbij ontstond de discussie om de kabels onder de grond te laten lopen om het weidevogelgebied te beschermen en landschapsvervuiling te beperken. Martijn de Jong is voorstander van zoveel mogelijk bekabeling onder de grond. 

Frans van Kuijk en Roland Vink, Procesmanagers Ruimtelijke inpassing van Liander gaven een overzicht van de essentiële uitbreiding van de verdeelstations voor elektriciteit. Alle wijken van Noord-Holland zullen hier de komende jaren mee te maken krijgen. Uit de zaal kwamen ook veel suggesties om laag- en middenspanningsstations (tot 150 kV) beter in te passen, evt. ook ondergronds. Liander geeft aan stations goed in te willen passen en daarbij te streven naar natuurvriendelijkere stations. Verder willen ze in gesprek met de omgeving hierover.

Bekijk de presentatie van Liander

Vanuit het publiek werden zorgen geuit over de ruimtelijke vraagstukken waar we momenteel voor staan. Deze zijn groot en behoeven meer aandacht. Er ontstond een geanimeerde discussie, die bij de borrel werd voortgezet. Verder kwam naar voren dat er zorgen zijn over de participatie en inspraakmogelijkheden bij dit proces. Waarom is er niet een soort gelijk proces als bij de Regionale Energie Strategie (RES)? De provincie reageert hierop dat bij de eerste herzieningsfase van pMiek (provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat) in 2025 participatie wel opgepakt gaat worden en dat de energievisie gebaseerd is op de zoekgebieden RES en bestaand beleid. 

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland organiseerde deze bijeenkomst met als doel de bezoekers op de hoogte te stellen van en voor te bereiden op de komende energieplannen in Noord-Holland. Wij houden de bezoekers op de hoogte van de vervolgafspraken. 

Tags:

Meer informatie?

Profiel Eric Vogel

Eric Vogel

Senior Projectleider Duurzame Energie