Oproep tot aanvragen voor kernfinanciering

9 november 2023

Oproep tot aanvragen voor kernfinanciering

Fonds burgerbewegingen zoekt naar groepen burgers die zich met collectieve actie inzetten voor maatschappelijke verandering om ze te ondersteunen.

Wat financiert het fonds?

Burgers die zichzelf organiseren, onafhankelijk van organisatiebelangen, politieke partijen, of commerciële belangen. Collectieve actie waarbij burgers gemobiliseerd en georganiseerd worden (‘organising’) én geleid door de mensen waar het over gaat. De beoogde maatschappelijke verandering is structureel van aard, in het publiek belang, en versterkt de democratische rechtsstaat. Lees hier meer.

Kernfinanciering 

Kernfinanciering is vrij te besteden budget dat bedoeld is om groepen te versterken en het werk van groepen mogelijk te maken. Dat betekent dat groepen zelf kunnen bepalen waar ze het geld aan willen besteden. Het bedrag dat aangevraagd kan worden moet tussen de €5.000 en €20.000 liggen.

Tijdlijn 

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met zondag 19 november. Je hoort uiterlijk 15 december of je aanvraag doorgaat naar de tweede ronde. Uiterlijk 4 februari 2024 hoor je of je groep financiering ontvangt.

Doe hier een aanvraag