Oproep milieuorganisaties: zet niet in op kolen, maar kies voor duurzame bronnen

2 juni 2022

Oproep milieuorganisaties: zet niet in op kolen, maar kies voor duurzame bronnen

De Eemshavencentrale is de grootste kolencentrale van Nederland.

De Natuur en Milieufederaties doen vandaag samen met Natuur & Milieu, Greenpeace, en Milieudefensie een oproep aan het kabinet: neem geen fossiele afslag maar zet vol in op het versnellen van de energietransitie en besparen.

Gevaarlijk spel

De oorlog in Oekraïne maakt het versnellen van de energietransitie nog urgenter. Maar het omgekeerde lijkt te gebeuren. Een aantal politieke partijen wil kolencentrales weer harder laten draaien, om op die manier gas te besparen. Daarmee zet het kabinet de klimaatdoelen nog verder op afstand. Dat is een gevaarlijk spel met het klimaat. Daarover maken wij ons samen met Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu grote zorgen.

Energietransitie versnellen

We roepen het kabinet op om alles uit de kast te trekken om de energietransitie te versnellen. Nederland kan op korte termijn de gascrisis bezweren door het gasgebruik flink te verminderen en veel meer gebruik te maken van duurzame bronnen. Maar dan moet het kabinet niet langer afwachten, maar zo snel mogelijk met een noodplan komen waarin verregaande energiebesparing centraal staat. Grote uitstoters zoals industriële bedrijven kunnen daarbij niet worden ontzien, omdat juist daar ook nog grote winst op energiesparing te behalen valt. Dit noodplan vergt politieke moed en nationale regie. Alleen op die manier kunnen we onze afhankelijkheid van Rusland verkleinen zonder de klimaatcrisis te veronachtzamen.

Gezamenlijk statement van: Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie en de Natuur en Milieufederaties.