Evaluatie energiestrategie gemeente Diemen 

16 april 2022

Diemense participatieaanpak tijdens zoektocht zonnevelden en windturbines onderzocht

Gemeente Diemen heeft een duidelijk en consequent participatieproces voor de Regionale Energiestrategie (RES) doorlopen en veel gedaan om zoveel mogelijk belanghebbenden bij te betrekken. Vanaf het begin zijn de zorgen van inwoners over met name windturbines serieus genomen. Dat en meer staat te lezen in een evaluatie over de participatieaanpak van Diemen tijdens de zoektocht naar mogelijkheden voor zonnevelden en windturbines.

De evaluatie is uitgevoerd door de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland (NMH). De uitkomsten zijn het resultaat van een online enquête en diverse interviews met betrokken partijen en belanghebbenden. Het college van B en W wilde graag weten hoe het RES proces is ervaren en de leerpunten benutten voor het vervolg.

Enkele positieve punten:

  • Gemeente Diemen heeft een duidelijk en consequent RES-proces doorlopen.
  • Vanaf het begin zijn de zorgen van inwoners serieus genomen.
  • Er is veel gedaan om zoveel mogelijk belanghebbenden te betrekken.
  • De wethouder heeft veel contact gehad met inwoners.

Reactie van het college: “We zijn blij dat onze boodschap en rol herkend zijn. Wij vonden het belangrijk om in de door ons gekozen rol als neutrale procesbegeleider ruimte te bieden voor de verschillende belangen van voor- en tegenstanders. Ook hebben wij het einddoel open gehouden en altijd gezegd dat dat er alleen zonnevelden en windturbines in Diemen komen als dat verantwoord kan.

Enkele verbeterpunten:

  • Deelnemers die tijdens het participatieproces vooral zochten naar duidelijkheid (het uitsluiten van windturbines bijvoorbeeld), voelden zich niet goed gehoord. De gemeente bleef in elke fase zoeken naar plekken voor windturbines, terwijl die inwoners al in de fases daarvoor hadden aangegeven tegen de plaatsing van windmolens te zijn.
  • Met name de tegenstanders van windturbines hebben weinig vertrouwen in het proces.

Reactie van het college: “We vonden het moeilijk om met fanatieke tegenstanders van windmolens de dialoog aan te gaan. Wat dan kan helpen zijn glasheldere landelijke regels voor bijvoorbeeld geluid en afstanden voor windturbines zodat de gemeente meer garanties en duidelijkheid kan bieden over wat wel en niet verantwoord is. We hebben het ontbreken van deze landelijke regels als een gemis ervaren.”

Dialoog en onderzoek in volgende fase

Het college van Diemen put vertrouwen uit de evaluatie en wil de succesfactoren ook in de vervolgfase van het RES proces vasthouden aan een werkwijze met nieuwe onderzoeken en ruimte voor dialoog met inwoners en organisaties. Het college neemt een proactieve houding in ten opzichte van de energietransitie. Stap voor stap onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om grootschalig energie te gaan opwekken. College: “Het uitgangspunt blijft onveranderd: alleen windturbines en zonnevelden in Diemen als dat verantwoord kan. Als blijkt dat dit op verantwoorde wijze kan, dan willen wij ook onze bijdrage leveren aan de RES doelstelling.”

Lees het evaluatierapport