Greenspot Stadzigt Naardermeer

Samenwerken aan een groen gebied: stenen eruit planten erin

Stadzigt Naardermeer wordt een echte Greenspot; steensoorten en beton eruit en natuurlijke streekeigen beplanting en groene bodembedekking erin. Daarnaast wordt er een poel uitgegraven om meer contact te hebben met het Naardermeer vanaf terras en terrein. Natuur dichterbij in het eerste natuurgebied van Nederland, en liefde en kennis delen over de schoonheid van wilde inheemse planten en hun effecten op de biodiversiteit. Daarnaast gaan ze het verhaal van Jac. P Thijsse en Het Levend Archief in twee aansprekende tentoonstellingen in prachtige ruimtes, met aansluitend excursies en lezingen, vertellen.

Eind 2020 zijn ze gestart met vergroenen. Het beton wordt vervangen door een moerassige inham met streekeigen bloemrijke beplanting in en aan het water, een gedeelte waar je niet in kunt varen. De beplanting komt overeen met de soorten die in het Naardermeer voorkomen.

Wist je dat Stadzigt Naardermeer de plek is waar Vroege Vogels wordt uitgezonden?

Stadzigt Naardermeer

Wat is er nodig?

De vrijwilligersgroep van Stadzigt Naardermeer wil excursies organiseren en twee tentoonstellingsruimtes inrichten. Hiervoor is een samenwerking nodig met onder andere Natuurmonumenten, IVN en Het Levend Archief. De ene tentoonstellingsruimte wordt ingericht over Jan P Thijssen en de start van het Naardermeer als Natuurmonument. De tweede tentoonstellingsruimte wordt ingericht voor en met Het Levend Archief, over het belang van het gebruiken, verzamelen en bewaren van streekeigen zaden voor de toekomst. Ook hier kan een lezing en excursie aan gekoppeld worden.

Stadzigt Naardermeer
De oude situatie met grote blokken beton

Ze onderzoeken ook de mogelijkheid om De Moestuinderij te betrekken bij hun plannen, daar is een insectenhotel, voorbeeldtuin, composthoop en er kan wellicht incidenteel een rondleiding gegeven worden. Ook worden daar de inheemse wilde planten verkocht die Martin Stevens kweekt volgens Levend Archief methode.

Contact

Wil je in contact komen met de initiatiefnemers van Stadzigt Naardermeer? Mail dan naar Thijn Westermann.

Andere Greenspots

Wil je meer weten over de andere Greenspots? Bekijk onze Greenspotpagina

Meer informatie over Greenspots?

Profiel Minella Haazelager

Minella Haazelager

Projectleider Biodiversiteit