Greenspot De Groene Oase

Samenwerken aan een ecologische oeverzone

De Groene Oase in Koedijk is een organisatie die biodiversiteit en duurzaamheid wil vergroten en als bestuur met anderen een hemelse tuin wil creëren. Mensen bewust te maken, hoe om te gaan in harmonie met de aarde. Een plek waar iedereen welkom is en ze met elkaar de vruchten kunnen plukken van de bomen en struiken die groeien in het voedselbos. Op hun kleine stukje aarde wat Greenspot De Groene Oase in bruikleen heeft gekregen van de provincie Noord-Holland en hun grond als Groen Kapitaal, willen ze niet alleen bomen laten groeien. Ze willen ook bloemen laten bloeien voor de bijen, kruiden en planten die mensen beter en gezonder kunnen maken. Ze geven water meer de ruimte door de aanleg van poelen en plassen en werken samen met de burgers om op deze plek er voor iedereen iets moois van te maken.

Wat is er nodig?

Er is geld nodig om de Groene Oase uit te breiden en te verbeteren. Ze hebben onlangs een ecologische oeverzone gerealiseerd waardoor dieren gemakkelijk water kunnen drinken en het land op kunnen kruipen. De grond die vrijkwam hebben ze gebruikt om hoogte verschillen te maken in het land en is er een zwaluwwand gecreëerd.

Hieraan gekoppeld kan er een educatief plan worden opgesteld: met kinderen waterbeestjes bekijken. Dan is er eventueel ook een steiger nodig. Ook willen ze graag iets educatiefs doen met eetbare planten aan de oever. De sloot in het zuidelijk deel willen ze voorzien van een soort by-pass waardoor een waterbuffer kan ontstaan en zij een klein paradijsje ontwikkelen voor diverse diersoorten zoals padden, eenden en ganzen. Dit betekent dat ze grondverzet willen plegen en hiervoor materieel willen huren. 

Volg De Groene Oase op Social Media

Volg De Groene Oase op Instagram en Facebook voor meer nieuws en leuke informatie over het project. Of kijk op hun website.

Andere Greenspots

Wil je meer weten over de andere Greenspots? Bekijk onze Greenspotpagina.

Meer informatie over Greenspots?

Profiel Minella Haazelager

Minella Haazelager

Projectleider Biodiversiteit