Greenspot Stroomwal

Greenspot Stroomwal

Samenwerken aan een gezonde, groene en sociale leefomgeving in en rond de gemeente Heemskerk. Dat is het doel van Greenspot Stroomwal. De focus ligt op het betrekken van mensen en organisaties bij verduurzaming. Dit wordt onder andere bereikt met een groene estafette: het aanleggen van bloemenlinten bij gemeenten. Hierbij worden er bloemen, bollen en struiken geplant als schuilplaats, voedsel en broedplek voor insecten, bijen en vogels. Daarnaast kijken ze samen met bewoners van een nieuwbouwwijk in Heemskerk naar de vergroening van de wijk. Ook is er het plan om een GroenSpoor aan te leggen: een recreatieve route waardoor de zichtbaarheid wordt vergroot.

Greenspot Stroomwal gaat samen met gemeenten, bewoners, bedrijven, kwekers en hovenieren, scholen en natuurorganisaties aan de slag. Er worden zoveel mogelijk plaatselijke clubs betrokken bij het initiatief. Zij staan daarom naast het verhogen van de biodiversiteit voor de sociale cohesie door het ontwikkelen van een fijnmazig sociaal natuurnetwerk binnen en tussen gemeenten: groen verbindt!

Wat is er nodig?

Het aanplanten en onderhouden van bloemenlinten samen met vrijwilligers (buurtbewoners). Ze willen de Greenspot een educatieve insteek geven door middel van informatieborden bij de bloemenlinten. Er is hulp nodig bij het meedenken over het plan voor natuurontwikkeling, de educatie, het coachen bij de aanleg en het meedragen van deksteen.

Contact

Wil je helpen bij Greenspot Stroomwal? Meld je dan aan bij Dorien Kotterman of kijk op de website van De Groene Reiger.

Andere Greenspots

Wil je meer weten over de andere Greenspots? Bekijk onze Greenspotpagina

Meer informatie over Greenspots

Profiel Minella Haazelager

Minella Haazelager

Projectleider Biodiversiteit