Scharrelende kippen tegen insectenplagen

7 juni 2023

Scharrelende kippen tegen insectenplagen

Kijk- en kennisdag Agroforestry  

Op dinsdag 6 juni 2023 organiseerden Landzijde en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland een kijk- en kennisdag Agroforestry bij Fruittuin van West in Amsterdam. Steeds meer mensen ontdekken agroforestry: de integratie van bomen met landbouw en veeteelt om zo te zorgen voor een duurzaam en divers ecosysteem. Deze kijk- en kennisdag was bedoeld ter inspiratie voor iedereen die zich bezighoudt of wil houden met de toepassing van agroforestry op het (landbouw) bedrijf.  

Jacco de Stigter

Jacco de Stigter, onderzoeker bij Louis Bolkinstituut sprak de ruim 40 aanwezigen toe over de verschillende voorbeelden van agroforesty-systemen en de positieve invloeden die deze systemen hebben op de biodiversiteit, dierenwelzijn en de bomen-, water- en luchtkwaliteit. Er is veel vraag naar de toepassing van agroforestry op terreinen, maar het ontbreekt de ondernemers vaak aan voldoende kennis of ze ervaren praktische problemen zoals financiële middelen en het ontwikkelen van een verdienmodel. Effecten op de lange termijn zijn namelijk moeilijk in te schatten. Ook de wet- en regelgeving is er niet altijd klaar voor. Kennis vergaren en onderzoeken helpen hierbij volgens Jacco.   

Presentatie Jacco de Stigter 

Yoram van de Reep

Yoram van de Reep van Pluktuin van Geesje heeft agroforestry op zijn terrein mogelijk gemaakt. Hij ziet veel positieve effecten door het houden van deze duurzame vorm van landbouw. Hij teelt verschillende fruitbomen die om en om worden gepland zodat er minder ziektes en schimmels ontstaan. Verder ziet hij dat het systeem optimaal is voor dierenwelzijn en zorgt voor een verhoging van de biodiversiteit: meer insecten en verschillende soorten vogels. Bovendien wordt het bodemleven rijker. Daarnaast heeft hij veel bijenkasten voor insectenbestrijding. Yoram noemt ook kanttekeningen. Het is zeer arbeidsintensief en door de verschillende werkstromen is het lastig overzicht te houden. Je bent afhankelijk van de producten van de fruitbomen. Je moet wel geduld hebben weet Yoram te melden. 

Presentatie Yoram van de Reep 

Ron van Zandbrink

Ook Ron van Zandbrink, Boerderij tussen de Hagen, liet zien hoe hij binnen zijn biologische melkveehouderij stappen heeft gezet om 3,3 hectare agroforestry toe te passen. Naast 100 koeien, van verschillende rassen, heeft hij meerdere varkens en 250 kippen lopen. Het natuurlijk gedrag van de kippen zorgt er bijvoorbeeld voor dat de mestflatsen uit elkaar worden gekrabd en beter worden verteerd. Tussen de koeien heeft hij diverse soorten fruitbomen staan. Daarnaast heeft hij hagen geplaatst die een voedselbron zijn voor de koeien en meer insecten aantrekken. Hiermee draagt de boerderij ook positief bij aan de biodiversiteit.  

Presentatie Ron van Zandbrink  

Wil Sturkenboom

Na de presentaties leidde Wil Sturkenboom iedereen rond over de boerderij Fruittuin van West. Twaalf jaar geleden is Wil Sturkenboom de uitdaging aangegaan om met zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen fruit te telen. Hij experimenteert met verschillende combinaties van soorten om plagen te onderdrukken. Hij hoopt hiermee een voorbeeld te zijn voor andere fruittelers, en zo het middelengebruik in de sector terug te dringen. 

Aan de slag met agroforestry? Doe mee!

Er is veel kennis beschikbaar, maar uit ervaring blijkt dat de vertaling naar de praktijk vaak nog lastig is en kent veel uitzoekwerk. In samenwerking met Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en Utrecht starten we een project om proefpercelen agroforestry aan te leggen en deze kennis door te ontwikkelen tot ‘Do It Yourself’ pakketten. Het doel is een laagdrempelige manier te ontwikkelen voor een grote groep agrariërs om met agroforestry te starten en te experimenteren. We zoeken geïnteresseerde agrariërs die mee willen werken aan de aanleg van een proefperceel op hun terrein. De proefperceel is ca. 0,5-1 hectare (250 – 1500 bomen en struiken) waar de boer kan experimenteren met elementen van agroforestry. Denk aan een perceel met walnoten- of fruitbomen waar hagen en een bloemenrand terugkomen voor de insecten die je nodig hebt voor de bestuiving van de bomen. Heb je interesse om mee te werken of ken je iemand voor wie dit interessant is? Stuur een email naar m.dennijs@mnh.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over de toepassing van agroforestry, bekijk onderstaande links: 

 

 

  

Meer informatie?

Profiel Marieke den Nijs

Marieke den Nijs

Senior projectleider Landbouw en Natuur