Gezonde lucht

Project | Thema: Gezonde Leefomgeving

Gezonde lucht

Lang niet alle Noord-Hollanders ademen gezonde lucht in! Vooral in het hele Noordzeekanaalgebied, van de sluizen in IJmuiden tot in Amsterdam, is de lucht op veel plekken ongezond.

Dit is een afgerond project. Verder praten? Neem contact met ons op!

Luchtkwaliteit en gezondheid

De ongezonde luchtkwaliteit komt door de verhoogde gehaltes aan stikstofoxide, (ultra)fijnstof en roet. Luchtvaart en wegverkeer spelen een rol in deze gehaltes. Door verbranding van fossiele brandstoffen komen onzichtbare deeltjes vrij wat schadelijk is voor de gezondheid. Hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper deze doordringen in de longen. Verbetering van de luchtkwaliteit – met als doel vermindering van gezondheidsschade – is van groot belang. Met onze activiteiten willen we ervoor zorgen dat provincie, gemeenten en bedrijven zich blijvend inzetten voor het bereiken van een goede luchtkwaliteit in Noord-Holland. Daar blijven we op hameren.

Wat kunnen we doen?

Gemeenten kunnen tal van effectieve maatregelen nemen waardoor de lucht schoner wordt en iedereen gezonder kan wonen, spelen, recreëren en sporten. Daarnaast geven we je tips om zo veel mogelijk te genieten van schone lucht tijdens het sporten. Hieronder vind je alle tips op een rij.

Meer informatie?

Profiel Ingrid Zandt

Ingrid Zandt

Senior projectleider Gezonde Leefomgeving