Gezonde lucht

Project | Thema: Mooi en gezond Noord-Holland

Gezonde lucht

Lang niet alle Noord-Hollanders ademen gezonde lucht in! Vooral in het hele Noordzeekanaalgebied, van de sluizen in IJmuiden tot in Amsterdam, is de lucht op veel plekken ongezond.

Dat komt door de verhoogde gehaltes aan stikstofoxide, (ultra)fijnstof en roet. Verbetering van de luchtkwaliteit – met als doel vermindering van gezondheidsschade – is van groot belang. Met onze activiteiten willen we ervoor zorgen dat provincie, gemeenten en bedrijven zich blijvend inzetten voor het bereiken van een goede luchtkwaliteit in Noord-Holland. Daar blijven we op hameren.

Wat kunnen we doen?

Gemeenten kunnen tal van effectieve maatregelen nemen waardoor de lucht schoner wordt en iedereen gezonder kan wonen, spelen, recreëren en sporten. Daarnaast geven we je tips om zo veel mogelijk te genieten van schone lucht tijdens het sporten. Hieronder vind je alle tips op een rij.

Contactpersoon