10 tips voor een gezondere gemeente

Wat kunnen gemeenten doen voor gezondere lucht?

Tien effectieve tips voor gemeenten:

 1. Stimuleer het gebruik van de fiets
  Fietsen is gezond en draagt bij aan een gezondere leefomgeving. Denk ook aan de aanleg van fietsroutes.
 2. Voer milieuzones in
  Milieuzones zijn gebieden waar vervuilende voertuigtypen niet meer in mogen komen. Denk hierbij aan het weren van dieselverkeer, vervuilende vrachtwagens en brommers en bestelbusjes.
 3. Stimuleer het gebruik van schone voertuigen
  Schone voertuigen zijn elektrische auto’s/scooters/fietsen en voertuigen die op aardgas of biogas of waterstof rijden. Stimuleren kan bijvoorbeeld via het parkeerbeleid. Lees meer over het dit onderwerp op de website van RVO.
 4. Zorg voor een schoner wagenpark van veelrijders
  Onder veelrijders verstaan we taxi’s, koeriersdiensten, vuilniswagens, stadsbussen, e.d.
 5. Handhaaf de Euro 6 normen in de praktijk
  Zorg voor een tussentijdse inspectie van voertuigen en controle van de uitvoering van APK-keuringen.
 6. Pak overlast van houtstook aan
  Het verstoken van hout in houtkachels of open haarden vormt een steeds belangrijkere bron voor roet, rook, fijnstof en overlast. Door voorlichting, communicatie en lokale regelgeving (Bouwbesluit, APV) kan de gemeente de overlast van houtstook verminderen.
 7. Verbeter de doorstroming van verkeer
  Door het verleggen van verkeersstromen en het verbeteren van de doorstroming vermindert de totale uitstoot in de stad én de gemiddelde blootstelling aan fijnstof van de bevolking.
 8. Bescherm mensen langs ongezonde wegen
  Het is ongezond om langs drukke verkeerswegen te wonen. De bouw van kwetsbare bestemmingen binnen 50 meter van drukke stadswegen en binnen 300 meter van de snelweg moet ontmoedigd worden. Gemeenten kunnen de GGD actief bij hun ruimtelijke plannen betrekken.
 9. Verlaag de maximum snelheid op rondwegen
  Studies hebben laten zien dat lagere maximum snelheden leiden tot een lagere uitstoot.
 10. Meten is weten
  Gemeenten zouden meer zelf moeten gaan meten. Een fijnmaziger meetnet levert data op waarop ze lokale maatregelen kunnen baseren. Er zijn tegenwoordig goedkopere meetmethoden voorhanden waar veel stoffen mee te meten zijn.

Lees ook onze 10 tips om gezonder te bewegen.

 

Wil jij Noord-Holland helpen gezonder maker?