Biodiversiteit op de kaart door Greenspots Noord-Holland

14 oktober 2021

Biodiversiteit op de kaart door Greenspots Noord-Holland

Samen pionieren werkt!

Het was 22 september een inspirerende middag bij de Groene Oase in Bergen, een van de 10 Greenspots in Noord-Holland. Een prachtig stuk natuur waar enthousiaste mensen werken aan het herstel van de biodiversiteit. Zo’n 50 deelnemers – natuurorganisaties, ondernemers, gemeente, provincie, burgers – waren hier te gast om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en te delen. Hoe kunnen we slim lokaal samenwerken aan biodiversiteit?

Urgentie

Sijas Akkerman, directeur Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) – een van de organisatoren van deze inspiratiemiddag – , vertelde hoe ernstig het is gesteld met de biodiversiteit in Nederland. ‘Tussen 1900 en nu is 80% van alle planten en dieren verdwenen. Het groen is vaak ‘aangeharkt’, er is sprake van monocultuur en de natuur staat onder druk. Ook voor ons voortbestaan is biodiversiteit van groot belang, want 75% van alle gewassen is afhankelijk van bestuiving door insecten. Daarom zijn deze Greenspots en andere groene initiatieven zo belangrijk!’

Peter Luijten, projectleider van IVN Natuureducatie, ook organisator van deze middag, vulde aan: ‘Het delen van de verhalen van deze Greenspots is heel belangrijk: ‘Als verschillende partijen slim lokaal samen werken kunnen deze Greenspots tot stand komen. IVN, MNH en andere samenwerkingspartners ondersteunen hierbij. Zo kunnen we samen een beweging op gang brengen en het aantal Greenspots vergroten, misschien zelfs wel in heel Nederland.’

Inspireren

De 10 Greenspots (waarvan een aantal in wording) vertelden kort iets over hun project. Hoe kwam de Greenspot tot stand? Hoe verliep de samenwerking met de provincie, gemeente en andere partijen? Wat waren struikelblokken? Hoe ziet de Greenspot eruit? De meeste initiatieven ontstonden vanuit burgerinitiatieven. Mensen die kans zagen om een stuk grond anders te benutten, soms boerengrond, soms een stuk grond in hun eigen wijk of bij een bedrijventerrein. De bevlogenheid, trots en het enthousiasme spatte ervan af.

Succesfactoren

Bij thematafels gingen deelnemers met elkaar in gesprek. Over het monitoren van de biodiversiteit het financieren van je project, het samenwerken met lokale partijen, het maken van een beheerplan en het motiveren van vrijwilligers. Zo had een Greenspot goede ervaringen met vrijwilligers die door burn-out een tijd uit de running waren. ‘De natuur werkt helend voor hen en de Greenspot heeft gemotiveerde vrijwilligers die zich langere tijd voor ons inzetten: win-win!’

Aan de wieg

Na de middag werd nagepraat, werden kaartjes uitgewisseld en kregen deelnemers een rondleiding over de Groene Oase. Mede initiatiefnemer Thijn Westermann van de Greenspot Naarden zei na afloop: ‘Dit voelt als samen pionieren. Hoe mooi zou het zijn als we over een tijd terugkijken en kunnen zeggen dat we aan de wieg hebben gestaan van deze beweging om samen de biodiversiteit te herstellen!’

Download het verslag van de inspiratiemiddag

 

Jan Oostingh, oud-IVN Gids

‘Ik vind het belangrijk om te delen. Ik zou een oproep willen doen aan gemeenten: maak gebruik van de kennis en ervaring van deskundigen. Ik heb me heel lang ingezet voor natuurorganisaties en heb veel aan bomen geschud. Nu ben ik met pensioen en wil ik graag mijn kennis overdragen. Experts inhuren is vaak niet nodig, want de kennis is er al, dichtbij in de buurt.’

Lars Oudeweert, werkzaam bij organisatie De Boeg, die zich bezig houdt met natuurinclusief bouwen

‘Het is voor ons als organisatie belangrijk om inspiratie op te doen. Hoe kunnen we rekening houden met biodiversiteit bij het natuurinclusief bouwen? En kunnen we hierin samenwerkingspartners vinden?’

Gerda Reus, werkzaam bij de Groene Oase


‘Ik wil elke dag een nieuwe plant of dier ontdekken. Daar word ik zo blij van! Hoe meer soorten, hoe sterker de natuur! Hier bij de Groene Oase staan alle neuzen dezelfde kant op. Dat is zo fijn! Het bestuur zoekt samenwerkingen met andere partijen en houdt rekening met de verschillende belangen. Ik hou niet van overleggen. Ik sta liever lekker met mijn voeten in de klei en geniet van het werken in dit mooie stukje natuur. Ik wil graag weten hoe ik de biodiversiteit handig kan monitoren. Zijn hier systemen voor?’

Marjolein Themmen, werkzaam bij de Groene Oase


‘Het is zo fijn om kennis en ervaring met andere Greenspots uit te wisselen. Fijn om elkaar te ontmoeten en zo veel enthousiasme te zien. We zijn niet de enige.’

Rick van Abeele & Robert van Ginkel, werkzaam bij de Greenspot Nieuw Sloten Amsterdam i.o.


‘Deze ontmoetingen van vandaag prikkelen. Zo mooi om te zien dat we met zoveel mensen en partijen met hetzelfde bezig zijn. Het hangt allemaal met elkaar samen. Ik heb op deze dag zoveel mooie dingen gehoord. Oh wow, als we dit toch ook in Nieuw Sloten voor elkaar kunnen krijgen!’

Rogier Reker, Groen Kapitaal Provincie Noord-Holland


‘Wij ondersteunen duurzame initiatieven in de provincie die biodiversiteit stimuleren, zoals de Greenspots. We kijken waar al energie zit, wat mensen of partijen nodig hebben. Hierbij maken we slim gebruik van ons netwerk. En we vertellen alles over deze mooie initiatieven, zodat het een voorbeeld kan zijn voor gemeenten.’

Thijn Westermann (rechts), initiatiefnemer Greenspot Naarden

‘Dit voelt als samen pionieren. Hoe mooi zou het zijn als we over een tijd terugkijken en kunnen zeggen dat we aan de wieg hebben gestaan van een beweging om samen de biodiversiteit te herstellen met deze Greenspots!’

Fotoreportage