Verhoging inzameling statiegeld drankblikjes en -flesjes

Verhoging inzameling statiegeld drankblikjes en -flesjes

Het inzamelen van flessen en blikjes met statiegeld behaalt in Nederland nog niet het gewenste niveau. Omdat het inzamelen relatief nieuw is, is Nederland nog niet optimaal ingericht om de flessen en blikjes te verzamelen en naar inzamelpunten te brengen. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland doet in samenwerking met Verpact (voorheen Afvalfonds Verpakkingen) een pilot om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en te testen die kunnen bijdragen aan een hoger inzamelingspercentage. De opgedane lessen willen we na de pilotfase verder ontwikkelen tot effectieve nieuwe manieren voor inzameling.

Gezamenlijk en lokaal in de wijk

Er is behoefte aan nieuwe en slimme oplossingen om huishoudens aan te zetten tot het inzamelen en wegbrengen van drankblikjes en kleine flesjes. De ambitie die Nederland hiervoor gesteld heeft is hoog, namelijk 90%. Er wordt nu 68% ingezameld.

De opgave van 90% inzameling van drankblikjes- en flesjes is een gezamenlijke opgave waaraan de hele maatschappij moet bijdragen. Het is een opgave van bedrijven en overheid, maar ook van burgers om samen dit doel te bereiken en Nederland samen schoon te houden. Een van de richtingen die wij kansrijk achten om de inzameling te verhogen is om lokaal de handen in straten, buurten en dorpen zichtbaar ineen te slaan. We zien mogelijkheden om een systeem te ontwikkelen dat burgers op wijkniveau aanzet en hen – door het statiegeld in te zetten voor maatschappelijke doelen – gezamenlijk beloont voor de inzameling van drankblikjes en flesjes.

In deze pilot willen we samen met huishoudens en bewoners in 3 verschillende buurten zo’n gezamenlijk inzamel- en beloningssysteem ontwikkelen en testen. We kiezen specifiek voor een aanpak met en voor de buurt en met lokale partijen. Een aanpak die bijdraagt aan natuurwaarde (minder afval), maar die ook sociale waarde oplevert voor de bewoners die in de buurt wonen.

Er is gekozen voor een inzamelsysteem op de locaties:

  1. Alkmaar in Buurthuis Overdie Ontmoet. Van het opgehaalde statiegeld krijgen bezoekers gratis fruit bij hun bezoek aan het buurthuis
  2. Heemstede bij Kringloop Snuffelmug. Van het opgehaalde statiegeld sparen ze voor een elektrische ophaalwagen.
  3. Zaandam in Zorgcentrum Pennemes. Van het opgehaalde statiegeld kopen ze nieuwe gezelschapsspellen voor de spelletjesmiddag.

Doelen

Met de uitvoering van de pilot willen we de volgende doelen behalen:

  1. Nieuwe inzichten en lessen ophalen hoe je op wijkniveau en met lokale partners succesvol de inzameling kunt stimuleren, wat werkt wel/ en wat werkt niet;
  2. Het ontwikkelen van een optimaal en schaalbaar “buurtconcept” voor gezamenlijke inzameling en beloning door het statiegeld in te zetten voor maatschappelijke doelen;
  3. Lokale impact (minimaal 90% inzameling) op wijkniveau door de uitvoering van drie pilots op de locaties Alkmaar, Heemstede en Zaandam,
  4. Bouwen aan een startklaar netwerk van partners, lokaal en landelijk, om potentiële oplossingen uit te rollen in Nederland;
  5. Voorbeelden en bewijs genereren en delen die laten zien dat gezamenlijke inzameling op wijkniveau kansrijk is.

Door middel van de pilots kunnen we aannames toetsen om hiermee te komen tot een gevalideerde aanpak voor de inzameling van blikjes en flesjes op wijkniveau. Deze aanpak kunnen we na de pilotfase landelijk opschalen.

Lees meer informatie in onze Vraag en Antwoord

Meer informatie?