Vraag en Antwoord: project statiegeld

Vraag en Antwoord over project statiegeld

In onze statiegeld pilot ontwikkelen en testen we samen met huishoudens en bewoners in 3 verschillende buurten een gezamenlijk inzamel- en beloningssysteem. We kiezen specifiek voor een aanpak met en voor de buurt en met lokale partijen. Een aanpak die bijdraagt aan natuurwaarde (minder afval), maar die ook sociale waarde oplevert voor de bewoners die in de buurt wonen.

 • Wat houdt dit project in?
  Nederland staat voor de uitdaging om de inzameling van statiegeldverpakkingen te verhogen. In dit project wil de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Verpact, in de vorm van een pilot, bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe breed toepasbare oplossingen om de inzameling van statiegeldblikjes en -flessen verder te stimuleren. Dit doen we door lokaal zichtbaar de handen ineen te slaan. We werken samen met burgers op wijkniveau en zetten hen aan om het statiegeld in te zetten voor maatschappelijke doelen. De pilot wordt uitgezet op 3 verschillende locaties (Snuffelmug Heemstede, Buurthuis Overdie Ontmoet Alkmaar en Zorgcentrum Pennemes Zaandam). We geloven dat we met het juiste maatschappelijke doel de bezoekers van de locatie kunnen aanzetten om samen statiegeldblikjes en -flesjes in te zamelen voor hun buurt. Deze aanpak draagt bij aan natuurwaarde (minder (zwerf)afval), en levert ook sociale waarde op voor de buurtbewoners. We evalueren de pilot, borgen de lessen en vertalen deze naar een “blauwdruk” waardoor verdere uitrol van het toegepaste systeem mogelijk is.

 • Wat zijn de maatschappelijke doelen van de locaties?
  • Snuffelmug Heemstede: Met het opgehaalde statiegeld sparen zij voor een elektrische ophaalwagen. Hiermee kunnen ze in de toekomst op een duurzame manier goederen van buurtbewoners ophalen en wegbrengen.
  • Buurthuis Overdie Ontmoet Alkmaar: Samen eten is de grote kracht van het buurthuis. Het opgehaalde statiegeld gebruiken ze daarom om fruit aan de bezoekers aan te kunnen bieden. Zo dragen ze niet alleen bij aan een schonere omgeving, maar ook aan het welzijn van onze buurtgemeenschap.
  • Zorgcentrum Pennemes Zaandam: Pennemes wil het geld van de inzamelingsactie gaan gebruiken om nieuwe spellen aan te schaffen voor tijdens de wekelijkse spelletjesmiddagen. Ze willen specifieke spellen die geschikt zijn voor de oudere bewoners.
 • Waarom sluit MNH aan bij dit project?
  Natuur en Milieufederatie Noord-Holland werkt aan een groene, gezonde en leefbare provincie. We organiseren participatie en delen kennis om door middel van lokale initiatieven een groene en gezonde leefomgeving te creëren voor iedereen. We streven daarbij binnen ons thema circulaire economie, naar het minimaliseren van (zwerf)afval en het maximaliseren van hergebruik van grondstoffen. Het inzamelproject draagt bij aan het behalen van deze groene doelen.
 • Wat is de rol van Verpact?
  Samen met Verpact wordt dit project uitgevoerd. Zij voorzien in de inzamelsystemen en zijn verantwoordelijk voor het ophalen en verwerken van de statiegeldverpakkingen. Verpact is vanuit producenten verantwoordelijk voor het circulair maken van de verpakkingsketen. Zij zorgen ervoor dat verpakkingen op een efficiënte manier worden ingezameld en gerecycled, inclusief het statiegeldsysteem.
 • Welke blikjes en flesjes kan ik inleveren?
  Alle blikjes en flesjes met het statiegeld logo kun je inleveren. De statiegeldverpakkingen mogen niet (zwaar) ingedeukt en beschadigd zijn. Glaswerk wordt niet door het apparaat ingenomen.

   

   

   

 • Mijn verpakking wordt niet geaccepteerd door het inzamelsysteem
  Als een verpakking niet wordt geaccepteerd, kan dit verschillende redenen hebben, zoals schade aan de verpakking of onjuistheid van het materiaal. In dat geval wordt het statiegeld niet toegekend aan het goede doel en kan de verpakking in een nabijgelegen prullenbak worden gedeponeerd. Ook kan het een oude verpakking zijn waar nog geen statiegeld op zit (het statiegeldlogo ontbreekt).
 • Waarom krijg ik geen geld terug?
  Het statiegeld van de verpakkingen wordt automatisch ingezet om het maatschappelijke doel van de locatie te bekostigen. Hierdoor krijg je geen statiegeld bon uit het apparaat.
 • Ik ben ook geïnteresseerd om statiegeld in te zamelen
  Wat leuk dat je ook geïnteresseerd bent. Deze samenwerking is een pilot. In september evalueren we de pilot en aan de hand daarvan wordt besloten of wij deze pilot verder gaan opschalen en uitbreiden. Je kunt je interesse bij ons kenbaar maken via mnh@mnh.nl en we zullen contact opnemen indien dit project een vervolg krijgt.