Donkerte van de Wadden

Donkerte van de Wadden

Lichtvervuiling neemt in Nederland steeds meer toe. Als er niks gebeurt, is het over 25 jaar nergens in Europa nog mogelijk de Melkweg te zien. Een van de weinige plekken waar de donkerte nog echt kan worden ervaren, is het Werelderfgoed Waddenzee. De komende vier jaar slaan wij met zes andere natuurorganisaties de handen ineen en zetten ons in om nieuwe ervaringen te bieden waarbij duisternis de hoofdrol speelt. Met de beleving van de donkerte willen we duurzaam toerisme stimuleren.

Programma

Het programma ‘Donkerte van de Wadden‘ heeft als doel bewoners, recreanten en toeristen de duisternis van het Waddengebied te laten ervaren en nieuwe rustzoekende toeristen naar de waddenkust te trekken. Met behulp van belevingsplekken en jaarrond georganiseerde activiteiten wordt dit gerealiseerd. Ook willen we met het project de bewustwording over de noodzaak van het behoud van de duisternis vergroten.

We zorgen ervoor dat de duisternis beleefd kan worden: als kracht, pracht en waarde voor natuur en gezondheid. Maar ook als bron van inspiratie, deel van onze cultuurhistorie en basis voor verhalen. Dat doen we in de Dark Sky Parken en andere donkere delen in het waddengebied, maar bewust ook op plekken waar het contrast tussen echte duisternis en vervuilde donkerte nu nog zichtbaar kan worden gemaakt. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we bij alle activiteiten die we ontwikkelen lichtvervuiling beogen te verminderen en de duisternis met de daarbij behorende flora en fauna versterken. Het verhaal op de locaties waar het nu nog te licht is, moet dus eenvoudig kunnen worden aangepast aan een donkere toekomst. Een ander uitgangspunt is dat de vaste locaties zo goed mogelijk in het landschap worden ingepast.

Initiatiefnemers

Dit project is een initiatief van de volgende organisaties: de Natuur en Milieufederaties Noord-Holland, Friesland en Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Daarnaast worden lokaal vele organisaties en ondernemers betrokken en gestimuleerd mee te doen.

Tags:

Vragen? Neem contact met ons op:

Profiel Meriam Tuinhof

Meriam Tuinhof

Communicatiemedewerker