Eerste donkertemeter geplaatst in Noord-Holland

28 september 2020

Eerste donkertemeter geplaatst in Noord-Holland

Meters maken lichthinder zichtbaar en vergroot de bewustwording

In het kader van het programma ‘Donkerte van het Waddengebied’ is bij het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont de eerste donkertemeter in Noord-Holland geplaatst. Deze plaatsing is een uit een serie donkertemeters in het Waddengebied. Met behulp van deze meetapparatuur kan duisternis worden gemeten en zijn lichteffecten direct zichtbaar. Als onderdeel van het programma ‘Donkerte van het Waddengebied’ draagt deze apparatuur bij aan de bewustwording en het creëren van draagvlak om bewoners, ondernemers en gemeenten te stimuleren de hoeveelheid licht te reduceren. De eerste plaatsing is gerealiseerd in samenwerking met Wieringer Eilandmuseum Jan Lont, Rijksuniversiteit Groningen en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.

Meetnetwerk

De Rijksuniversiteit Groningen plaatst de meters op geselecteerde vaste plekken in het Waddengebied voor continue monitoring. Monitoring van deze duisternis is van groot belang. Het vergroot de kennis van de gevolgen van lichtvervuiling. Het aantal vaste meetlocaties wordt verder uitgebreid naar andere locaties in het Waddengebied. Het meetnetwerk zorgt mede voor actieve betrokkenheid en bewustwording van de lichthinder bij zowel toeristen als onder bewoners van het Waddengebied. De effecten van de metingen zijn voor een ieder terug te zien op washetdonker.nl.

Wieringer Eilandmuseum
Donkertemeter bij Wieringen Eilandmuseum Jan Lont. Foto: André Lont
Wieringer Eilandmuseum Jan Lont - Donkertemeter close-up
Close-up donkertemeter

Donkerte van het Waddengebied

Duisternis wordt steeds schaarser. Er is dus alle reden om de duisternis voor het Waddengebied te behouden en verder te versterken. Het programma ‘Donkerte van het Waddengebied‘ heeft als doel bewoners, recreanten en toeristen de duisternis van het Waddengebied te laten ervaren en nieuwe rustzoekende toeristen naar de waddenkust te trekken. Met behulp van belevingsplekken en jaarrond georganiseerde activiteiten wordt dit de komende vier jaar gerealiseerd. Het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont is een van de deelnemende organisaties en ontwikkelt een duisternis belevingsplek en een expositie over verlichting en navigatie in het donker voor de komst van de elektriciteit. Met het plaatsen van de donkertemeter op hun terrein wordt een dekkend netwerk langs de Waddenkust mogelijk gemaakt.

Op 5 oktober maakte NH Nieuws een mooie filmreportage over dit onderwerp.