CIRCO Hub Noord-Holland

CIRCO Hub Noord-Holland

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland is in 2021 officieel aangesloten bij de CIRCO Hub Noord-Holland. CIRCO versnelt de ontwikkeling naar een circulaire economie, met design als motor. Door middel van CIRCO Tracks stellen we Midden Kleinbedrijven in de gelegenheid om binnen het bedrijf aan de slag te gaan met een circulair product of dienst en zo nieuwe duurzame businessmodellen te creëren.

CIRCO en Impact Hub Amsterdam

Als onderdeel van de regionale CIRCO Hub dragen Impact Hub Amsterdam en partners Noorderwind, Circulair West en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) bij aan het verspreiden van kennis over circulair ontwerp. Door middel van verschillende CIRCO Tracks ontwikkelen we gezamenlijk programma’s en doelstellingen op het gebied van circulaire economie, met als doel om bedrijven in het MKB in de provincie die op zoek zijn naar nieuwe circulaire businesskansen te ondersteunen.

Door samenwerking binnen de keten, maakt CIRCO mogelijk wat voor een individueel bedrijf lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar. Als CIRCO Hub Noord-Holland bundelen we opgedane kennis over de regio, waardoor we de wensen en behoeftes in de regio nog beter kunnen ontsluiten.

De komende jaren biedt CIRCO Hub Noord-Holland tracks aan binnen diverse sectoren. Te denken valt aan bouw, verpakkingen, textiel, etc.

CIRCO Tracks

CIRCO versnelt de ontwikkeling naar een circulaire economie, met design als motor. Tijdens een CIRCO Track maak je uitgebreid kennis met de mogelijkheden van circulair ontwerpen en ondernemen voor jouw bedrijf. Je ziet waar circulaire kansen liggen en je zet concrete stappen naar de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen.

Het deelnemende team van ieder bedrijf bestaat (bij voorkeur) uit een duo van een designer / ingenieur/ product manager en iemand die de markt, klanten en stakeholders kent.

Waarom meedoen met jouw bedrijf?

  • Je gaat op een praktijkgerichte manier aan de slag met circulaire economie binnen jouw eigen bedrijf
  • Je ontwikkelt nieuwe verdienmodellen waarbij je meer waarde haalt uit de keten
  • Je (her)ontwerpt bestaande producten met aandacht voor zowel product als marketing.

Wil je graag meedoen en/ of is er een circulaire uitdaging waar je graag met anderen mee aan de slag zou gaan? Neem dan contact op met Marieke den Nijs van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland via m.dennijs@mnh.nl.

Download de CIRCO-flyer

Partner worden

Het is ook mogelijk om als partner aan te haken voor de activatie van een CIRCO Track of om een deel van de track te financieren. Aansluiten als partner betekent dat we aan de slag gaan met een thema dat voor jouw bedrijf, gemeente of keten interessant en waardevol is. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Neem hiervoor vragen contact op via CIRCONH@impacthub.net.

Meer informatie?

Profiel Marieke den Nijs

Marieke den Nijs

Senior projectleider Landbouw en Natuur