Niet Bouwen in het Groen

Niet Bouwen in het Groen

Noord-Holland kent 32 bijzondere provinciale landschappen. Dat zijn landschappen waarop we extra zuinig zijn vanwege hun bijzondere eigenschappen en waarde voor mens en dier. Minder aantrekkelijk zijn de bouwplannen voor dit gebied. Deze zijn de afgelopen jaren geëxplodeerd. Natuurorganisaties zoals wij maken zich zorgen over een wildgroei aan bouwplannen en de consequenties voor het ongerepte landschap en de natuur.

Bijzonder Provinciale Landschappen

In de provinciale omgevingsverordening (POV) zijn speciale gebieden aangewezen als “Bijzondere Provinciale Landschappen”, waarin de unieke kenmerken van het landschap worden beschermd. Bovendien zijn er maatregelen zoals het expliciete verbod op kleinschalige bouw in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de erkenning van UNESCO-werelderfgoedgebieden zoals de Beemster en de Stelling van Amsterdam.

Echter, recente ontwikkelingen hebben de bescherming van ons buitengebied in gevaar gebracht. Projectontwikkelaars en bestuurlijke kringen omarmen het idee van “een straatje erbij”, wat kan leiden tot afzwakking van regels zoals de Ladder duurzame verstedelijking en aanpassingen in de Provinciale Omgevingsverordening (POV).

Het is belangrijk om te benadrukken dat de woningbouwopgave ook kan worden aangepakt door binnenstedelijk te bouwen en de bestaande infrastructuur beter te benutten. We hebben geen behoefte aan verspreide bebouwing in het buitengebied, maar eerder aan duurzame oplossingen die het unieke karakter van ons landschap behouden. Wij zetten ons daarom in om het unieke karakter van het Noord-Hollandse buitengebied te behouden.

 

Meer informatie?

Profiel Liselotte Roodbol

Liselotte Roodbol

Projectmedewerker Natuur en Biodiversiteit