Meld bouwplannen in het Noord-Hollandse buitengebied!

1 februari 2024

Meld bouwplannen in het Noord-Hollandse buitengebied!

Laat ons weten welke bouwplannen er op de planning staan via Adviespunt Omgevingsrecht

Nu nog is het mooie landelijk gebied van Noord-Holland goed beschermd. Deze bescherming is vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening (POV), waar speciale gebieden zijn aangewezen als “Bijzondere Provinciale Landschappen”. Buitengebied wordt beschermd door een expliciet verbod op kleinschalige bouw in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en door de erkenning van bepaalde gebieden als UNESCO werelderfgoed, waaronder de Beemster en de Stelling van Amsterdam. Ook door de Ladder duurzame verstedelijking van het Rijk, die gemeentes verplicht om eerst goed te kijken of een bouwplan in het buitengebied ook binnenstedelijk kan.

Maar hieraan wordt gesleuteld. Landelijk zijn projectontwikkelaars het bedrieglijk eenvoudige idee van “een straatje erbij” aan het promoten, met veel weerklank in bestuurlijke kringen. Minister Hugo de Jonge heeft de Ladder duurzame verstedelijking afgezwakt. Nu dreigt in de provincie ook afzwakking van de bescherming van het buitengebied door de Provinciale Omgevingsverordening (POV) aan te passen.

Dat is niet nodig. Zeker, er is een woningbouwopgave. Maar die kan ook prima vervuld worden door binnenstedelijk bouwen, door de bestaande voorraad beter te benutten en in bepaalde gevallen nog onbebouwde plekken in dorpskernen.  Aan “witte schimmel” langs de randen, buitenlocaties met slechte verbindingen en villa’s in het buitengebied hebben we geen behoefte.

Maar een nieuwe regel in de POV is gemakkelijk gemaakt. Tenzij Provinciale Staten een beeld krijgen van wat er beschermd moet worden. En hoe het buitengebied bedreigd wordt, door concrete bouwplannen, maar ook principe voorstellen, nota’s, discussies en ideeën die wat dit betreft in gemeentes aan de orde zijn. Daarom roepen wij de lezers op om die bij Adviespunt Omgevingsrecht via dit formulier te melden. Dan gaan wij aan de slag om de politiek te overtuigen dat het zo niet moet en anders kan.

We zullen de ontvangen informatie gebruiken om een krachtig standpunt te formuleren en de politieke besluitvorming te beïnvloeden, met als doel het behoud van het unieke karakter van het Noord-Hollandse buitengebied.

Op 6 maart 2024 stuurde wij samen met Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten een oproep aan de commissie Ruimte: Geen onnodige bouw in BPL.

Lees onze oproep

 

Meer informatie?

Profiel Lex Lohman

Lex Lohman

Juridische adviseur