Biotechnologie

Biotechnologie

De ontwikkelingen rondom biotechnologie nemen een grote vlucht. Zowel op het gebied van de plantveredeling (groene biotechnologie) als op het gebied van de zogenaamde witte industriële toepassing van biotechnologie. Dat roept de vraag op hoe natuur- en milieuorganisaties in Nederland deze ontwikkeling duiden en welke inhoudelijke positie ze ten opzichte van deze ontwikkelingen innemen. De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland zijn samen met IUCN-NL en Natuur en Milieu betrokken bij het vormgeven van beleid en wetgeving rond de ontwikkeling van biotechnologie.

Onze positie ten aanzien van biotechnologie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil graag meer inzicht in de posities van Nederlandse natuur- en milieuorganisaties ten aanzien van biotechnologie. In samenwerking met Natuur & Milieu en IUCN-NL heeft de Natuur en Milieufederatie een rapport geschreven over de verschillende visies van natuur- en milieuorganisaties ten opzichte van biotechnologie. In deze positiebepaling beschrijven we de verschillende technologieën, toepassingen, kansen en risico’s van biotechnologie en geven we adviezen voor het nieuwe beleid.  

Onze rol

Biotechnologie dient bij te dragen aan een duurzame, groene, gezonde en eerlijke wereld. Wij zetten onze kennis en expertise in om dit onderwerp meer naar voren te laten komen tijdens de discussies en beoordelingen van biotechnologie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt ons daarom betrokken bij de ontwikkelingen en worden uitgenodigd bij belangrijke bijeenkomsten en rondetafelgesprekken.  

Lees meer over ons rapport

Bekijk onze poster met adviezen

Tags:

Meer informatie?