Position Paper: Onze positie ten aanzien van biotechnologie

10 juli 2023

Position Paper: Onze positie ten aanzien van biotechnologie

In samenwerking met Natuur & Milieu en IUCN-NL heeft de Natuur en Milieufederatie een rapport geschreven over de verschillende visies van natuur- en milieuorganisaties ten opzichte van biotechnologie. In deze positiebepaling beschrijven we de verschillende technologieën, toepassingen, kansen en risico’s van biotechnologie en geven we adviezen voor het nieuwe beleid.

Hierbij vinden natuur- en milieuorganisaties het van groot belang dat in de discussie omtrent biotechnologie niet alleen wordt gekeken naar veiligheid en risico’s, maar ook naar duurzaamheid en maatschappelijke impact. Met name voor groene biotechnologie benadrukken zij dat er allereerst een transitie noodzakelijk is naar een duurzaam voedselsysteem op basis van een weerbare en natuurinclusieve kringlooplandbouw. Ook vinden zij dat sociaaleconomische aspecten en ethische kwesties meegenomen dienen te worden in de beoordeling van de Europese wetmakers.

Géén van de organisaties ziet biotechnologie als hét antwoord op de huidige economische en maatschappelijke uitdagingen, zoals het klimaatprobleem, biodiversiteitsverlies en voedselschaarste. Allen staan ze sceptisch tegenover de grote beloften die worden gemaakt rondom de maatschappelijke waarde van biotechnologie. Echter zijn er wel een aantal organisaties die biotechnologie als een onderdeel zien van de oplossing. Zolang het maar om maatschappelijk verantwoorde ontwikkelingen gaat, die onafhankelijk en wetenschappelijk worden beoordeeld. Hierbij brengen ze de volgende adviezen uit:

  • Beoordeel nieuwe veredelingstechnieken vanuit de duurzaamheid van het hele systeem
  • Beoordeel nieuw genetische technieken eerst op maatschappelijke wenselijkheid en dan op veiligheid
  • Garandeer transparantie en keuzevrijheid
  • Houdt kennis en technieken beschikbaar voor iedereen
  • Garandeer en investeer in diversiteit in innovaties

Lees het volledige rapport met de positiebepaling van natuur- en milieuorganisaties t.o.v. biotechnologie en/of bekijk onze poster die we hebben gepresenteerd tijdens de stakeholdersbijeenkomst ‘Trendanalyse Biotechnologie 2023’ georganiseerd door diverse ministeries.

 

Tags:

Meer informatie?