Webinar Slimme Netten: inzicht in oplossingen transportschaarste en verlichting elektriciteitsnet

27 september 2021

Webinar Slimme Netten: inzicht in oplossingen transportschaarste en verlichting elektriciteitsnet

Op maandagavond 20 september 2021 organiseerde de Coalitie Duurzame Energie Noord-Holland Noord een webinar over de kansen en mogelijkheden van slimme netten in Noord-Holland Noord. Er waren in totaal 51 deelnemers aanwezig van onder andere (agrarische) bedrijven, energiecoöperaties, gemeentes en woningcoöperaties.

Het webinar begon met een introductie van Marc Schot van Liander over de transportschaarste in het elektriciteitsnet van Noord-Holland Noord. Volgens Schot zal het tot 2030 duren om het net aan te passen op de stijgende hoeveelheid elektriciteit dat moet worden getransporteerd. Aan de hand van drie deelsessies werd dieper ingegaan over oplossingen voor de transportschaarste en het ontlasten van het elektriciteitsnet.

1 Slimme netten op bedrijventerreinen

In de deelsessie van Slimme netten op bedrijventerreinen door Duurzaam Ondernemers Loket spraken Bashar al Badri (Directeur DOL) en Marco Ghiradello (SolarTechno en EcarAccu) over manieren voor bedrijven om duurzame energie zo op te wekken en op te slaan, dat het elektriciteitsnet hier niet van overbelast raakt. Dit kan door bijvoorbeeld in plaats van zuidgeoriënteerde panelen, west-/oostgeoriënteerde panelen te gebruiken of door ’s nachts windenergie te kopen, wanneer dat het goedkoopst is.

Presentatie Duurzaam Ondernemers Loket en SolarTechno

2 Energieopslag en energiemanagement

De deelsessie Energieopslag en energiemanagement door Woonwaard in samenwerking met Iwell werd gepresenteerd door Paul Duyn (Projectleider bij Woonwaard) en Jan Willem de Jong (Commercieel directeur Iwell). De overbelasting van het elektriciteitsnet kan op twee manieren worden opgelost. Namelijk door het net uit te breiden of door slimme opslag toe te passen. Dat laatste is iets waar deze twee partijen mee experimenteren. De ervaringen van Woonwaard in het gebruik van batterijsystemen van Iwell om duurzame energie op te slaan werden gedeeld. Ook werd er verteld over de verschillende manieren om de batterijen van Iwell toe te passen. Momenteel zijn er 11 batterijen van Iwell door Woonwaard in gebruik.

Presentatie Woonwaard en Iwell

3 Pilot batterij met waterstof

Erwin Havenman, van LTO Noord, presenteerde de deelsessie Pilot batterij in combinatie met waterstof. Haverman vertelde over het belang van het zoveel mogelijk gebruiken van zelf opgewekte duurzame energie “achter de meter” om zo het elektriciteitsnet zo min mogelijk te belasten. Daarbij kan het voor agrariërs handig zijn om de duurzame energie via een accu op te slaan en met gebruik van de accu waterstof te produceren. Deze accu is hier van belang zodat de toevoer naar de elektrolyse, om waterstof te produceren, stabiel is.

Presentatie LTO Noord

Het webinar werd georganiseerd voor de Coalitie Duurzame Energie Noord-Holland Noord. Dit is een samenwerking om de duurzame energietransitie in Noord-Holland te stimuleren. Met de volgende partners: Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, HISWA RECRON, Woonwaard, Economisch Forum, Dorpswerk Noord-Holland, Horizon College, Energie van Noord-Holland en LTO Noord.