Tien nieuwe groene bewonersinitiatieven in Bergen en Heiloo

30 mei 2023

Tien nieuwe groene bewonersinitiatieven in Bergen en Heiloo

Op 16 en 17 mei vonden in Bergen en Heiloo afsluitende bijeenkomsten plaats voor het project Groen in de Buurt. Bij deze bijeenkomsten sloten we samen met de deelnemende groepen, het team, wethouders van beide gemeenten en andere geïnteresseerden het project af.

Het afgelopen jaar hebben tien bewonersgroepen in Bergen en Heiloo de handen uit de mouwen gestoken om hun buurt groener, klimaatadaptiever en mooier te maken. Zij hebben met elkaar bomen, struiken en bloemen geplant. Ook na de afsluiting van het Groen in de Buurt project gaan zij verder met het beheer van dit nieuwe groen.

Over Groen in de Buurt

Het project ging in de zomer van 2022 van start in Bergen en Heiloo. Geïnteresseerden konden zich aanmelden om samen met hun buren een plan te maken. Deze plannen richtten zich op het vergroten van het klimaatadaptief vermogen van de buurt, waarbij biodiversiteit ook een belangrijk onderdeel is. De gemeenten Bergen en Heiloo stelden uitvoeringsbudget beschikbaar.

Lessen voor de toekomst

Tijdens de afsluitende bijeenkomsten deelden de groepen hun ervaringen uit dit project. Zo hadden sommigen bijvoorbeeld veel succes gehad om hun buren op de been te krijgen, terwijl anderen dit juist moeilijk vonden. Het voorwerk dat in sommige gevallen nodig was (bijvoorbeeld het afgraven van een oude graslaag) was voor veel groepen een lastig onderdeel van dit project. De gemeenten willen hier wel meer in betekenen, maar lieten weten dat dit vanwege de capaciteit niet altijd mogelijk is.

De groepen en andere aanwezigen stelden vragen aan elkaar en deelden tips en inspiratie. De conclusie in Heiloo: zo’n bijeenkomst hadden we eerder in het jaar gewild! Wethouders Ernest Briët (in Bergen) en Antoine Tromp (in Heiloo) keken mee op locatie en reageerden op de verhalen van de initiatieven.

RTV 80 maakte een item van de bijeenkomst op 16 mei in Bergen. Deelnemers delen hierin hun ervaringen.

Bekijk de uitzending van RTV 80

De bewonersgroepen zijn ondersteund vanuit het project Groen in de Buurt. In dit project werken Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland en IVN Noord-Holland samen met de gemeenten Bergen en Heiloo aan het ondersteunen van initiatieven voor het vergroenen van wijken. De Provincie Noord-Holland maakt het project mogelijk middels subsidie.

Ook vergroenen?

Wil je ook met je buurtgenoten je omgeving vergroenen? Neem dan contact met ons op via mnh@mnh.nl

Meer informatie?