Plan Boom

24 februari 2020

Doe mee met Plan Boom

Wil jij je eigen omgeving groener en gezonder te maken? Help dan ook mee met het planten van bomen en verklein daarmee de CO2-uitstoot. De komende vier jaar kunnen we met het project Plan Boom 10 miljoen bomen plaatsen in heel Nederland. In Noord-Holland willen we een miljoen hiervan aanplanten. Dat is een hele uitdaging! Kan dat wel? Waar vinden we plek voor aanplant? Waar liggen kansen en beperkingen in het Noord-Hollandse landschap? En hoe kunnen we partijen met elkaar verbinden zodat we met Plan Boom de een miljoen gaan halen?

Symposium

Om dit inzichtelijk te maken, organiseert MNH op vrijdagmiddag 20 maart van 13.30 tot 17.30 uur een symposium waar iedereen die in Noord-Holland een bijdrage aan het project wil leveren elkaar kan ontmoeten. Dat kunnen bijvoorbeeld vrijwilligers zijn die willen helpen met bomen planten, mensen met leuke initiatieven, gemeenten, bewoners of geïnteresseerden die grond beschikbaar hebben.

Gezonder en groener Noord-Holland

Het doel van deze middag is om meer te leren over bomen en met elkaar in gesprek te gaan. Maar ook om na te gaan waar in Noord-Holland de bomen het best geplant kunnen worden. Niet alle locaties zijn geschikt om bomen te planten, zoals gebieden voor weidevogels of open landschappen. Ben je geïnteresseerd in bomen en wil jij samen met ons Plan Boom tot een succes maken? Kom dan naar het symposium. Een eerste stap naar een gezonder en groener Noord-Holland!

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link. Het symposium vindt plaats bij Fruittuin van West in Amsterdam. Over de exacte invulling van het symposium brengen we je later op de hoogte.