Ook provincies kritisch over windenergie voor de kust

26 februari 2014

Ook provincies kritisch over windenergie voor de kust

Een aantal gemeenten heeft grote bezwaren tegen windparken (zie eerder bericht) die te dicht op onze kust komen te staan. MNH is ook van mening dat de nieuwe molens buiten de 12-mijlszone dienen te komen. Nu zijn ook de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Friesland kritisch op de kabinetsplannen om windenergie voor de kust te realiseren. De provincies vinden dat er onvoldoende informatie voor het kabinet is om onomkeerbare besluiten te nemen bij het aanwijzen van windlocaties op zee binnen de zogeheten 12-mijlszone (22 kilometer).

In een brief aan de minister van Economische Zaken geven de 4 provincies aan dat “besluiten over verdere stappen in het proces op zorgvuldige wijze tot stand dienen te komen op basis van volledige en adequate informatie”. Op basis van presentaties van het ministerie aan de provincies en kustgemeenten oordelen de provincies dat die informatie nog niet beschikbaar is. Ze zien nog te veel onzekerheden over de lokale en regionale effecten op de ecologie en de recreatie. Overwegingen die hout snijden en die wij onze provincie ook hebben meegegeven.